NVWA test kippenvlees op fipronil

UTRECHT - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in Utecht bekijkt of er in kippenvlees ook fipronil zit. Alleen bedrijven die zowel leghennen als vleeskippen houden, worden daarvoor gecontroleerd. Het gaat om een extra veiligheidsmaatregel.
Pluimveebedrijven waar fipronil is aangetroffen in de eieren, zijn nu geblokkeerd. De eveneens aanwezige vleeskuikens op zo'n bedrijf mogen alleen na toestemming van de NVWA worden verhandeld.
De NVWA geeft zo'n bedrijf pas vrij als na proefslachtingen van kippen zeker is dat het bestrijdingsmiddel fipronil niet in het vlees zit.

KRITIEK

"Het zijn er echt heel weinig. Het aantal bedrijven dat leghennen en vleeskuikens houdt, is op maximaal twee handen te tellen. De meeste bedrijven kiezen voor het een of voor het ander", aldus Eric Hubers, voorzitter van de vakgroep pluimveesector van LTO.
Hubers vindt deze actie van de NVWA dan ook niet nodig: "deze pluimveebedrijven hebben zaken gedaan met het bedrijf ChickFriend dat stallen reinigde met een middel waar het verboden middel fipronil in bleek te zitten. Maar de verschillende bedrijfsonderdelen liggen soms wel kilometers van elkaar vandaan."

BLOEDLUIS

De NVWA erkent dat de kans dat er fipronil wordt aangetroffen klein is. Dat komt doordat bedrijven met vleeskippen doorgaans geen last hebben van bloedluis.
De kippen leven hooguit zes weken en worden dan geslacht. Daarna wordt de stal schoongemaakt waardoor de mijt niet de tijd krijgt zich te nestelen.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.