"Meer snelheidsremmende maatregelen op 't Goylaan"

UTRECHT - De verkeersveiligheid op de Utrechtse 't Goylaan kan verder verbeterd worden. Dat concluderen onderzoekers.
Zij namen de stadsboulevard op verzoek van de gemeente onder de loep, omdat er veel kritiek is op de herinrichting van de straat. Sindsdien zouden onder meer auto's en fietsers te dicht op elkaar rijden.

AGENTEN

Volgens de onderzoekers kunnen extra snelheidsremmende maatregelen de veiligheid vergroten. Daarbij kan gedacht worden aan meer inzet van agenten of handhavers. De gemeente zegt dat dit verzoek al "onder de aandacht is gebracht" bij politie en Toezicht en handhaving.
Ook kan het plaatsen van een display waarop te zien is hoe hard automobilisten rijden helpen. De gemeente zegt te onderzoeken of er displays kunnen worden geplaatst "voor in ieder geval een gewenningsperiode van vier tot zes weken".

DREMPEL

De onderzoekers stellen ook voor om een drempel te plaatsen, maar dit ziet de gemeente niet zitten. "Een drempel voor een 50 kilometer per uur-weg draagt nauwelijks bij aan beperken van snelheid. Als nadelig bijeffect veroorzaakt het trillingen van de grond en aanliggende woningen. Onderzocht wordt of scherpere uitbuiging van de rijbaan mogelijk is."
CDA-raadslid Sander van Waveren laat weten graag met de onderzoekers in gesprek te gaan. "Ik lees in het rapport toch echt een hele waslijst aan punten die beter kunnen. Misschien geen punten die op zichzelf heel gevaarlijk zijn, maar wel punten die allemaal bijdragen aan een onveilige verkeerssituatie."
Donderdag is er een raadsinformatie-avond over de kwestie.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.