RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

Misbruikzaak De Bilt: hoe verloopt een zedenverhoor bij kinderen?

DE BILT - Hoe ga je als zedenrechercheur te werk in een verhoor als er sprake is van kindermisbruik? Het is een lastige kwestie waar je goed voor opgeleid moet worden. Eén van die mensen die daarvoor verantwoordelijk is, is Karina Dekens. Ze is docent aan de politieacademie en recherchepsycholoog.

Gisteravond maakte het OM bekend dat het strafrechtelijk onderzoek naar pedagogisch medewerker Bart C. heeft geleid tot een aantal nieuwe meldingen en aangiften tegen hem. De 27-jarige Utrechter zit al vast voor ontucht met twee minderjarigen van de kinderopvang.


PROCEDURE

Dekens kan niet specifiek ingaan op de situatie in De Bilt, maar volgens de recherchepsycholoog is er altijd een vaste procedure die gevolgd wordt. Het maakt niet uit hoeveel aangiften er binnen komen, iedere melding wordt apart behandeld omdat het verhoren van kinderen lastig is.

Een gesprek duurt gemiddeld anderhalf uur en vindt plaats in een kindvriendelijke verhoorkamer. De rechercheur draagt bewust geen uniform en het gesprek is op een bepaalde manier opgebouwd.

Dekens: "Het bestaat uit drie delen: een start, een midden en een eind. Er wordt eerst altijd contact gemaakt. Kinderen mogen een spelletje doen of even tekenen en vervolgens begint het verhoor altijd met de vraag: nou vertel maar, nu ben je hier bij de politie. Wat wil je vertellen en waar kom je over praten?"


ZEER BETROUWBAAR

Hoewel het verhoren van kinderen een flinke klus is, zijn de verklaringen van kinderen over het algemeen zeer betrouwbaar volgens recherchepsycholoog Dekens.

"Dat blijkt uit jarenlang internationaal wetenschappelijk onderzoek. Maar het heeft natuurlijk alles te maken met de manier waarop je kinderen verhoort. Dus de betrouwbaarheid hangt samen met de manier waarop je de vragen stelt."


WAARNEMING

Maar hoe kom je er nou achter of een kind wel de waarheid spreekt? Volgens Dekens heeft het allemaal te maken heeft met een open houding en het filteren van informatie. Suggestieve vragen zijn dus uit den boze.

"Het gaat om die eigen waarneming en daar wil je achter komen door de goede vragen te stellen. Je moet het kind de gelegenheid geven om te vertellen zonder dat je druk uitoefent. Want dat kan er toe leiden dat kinderen gewenste antwoorden gaan geven."

Als er sprake is van misbruik op een kinderdagverblijf of naschoolse opvang, hoeft niet ieder kind langs de zedenrechercheur. Er wordt een selectie gemaakt waarbij de verhoorwaardigheid van een kind goed wordt ingeschat.


VERHOOR

"Je wilt kinderen niet belasten met een verhoor, als dat niet nodig is. Van tevoren wordt altijd de verhoorwaardigheid ingeschat en dat bestaat uit twee onderdelen. Is het kind überhaupt in staat om gehoord te worden? Maar ook vraag je je af of het nodig is. Er moet wel vermoeden zijn van een strafbaar feit", aldus Dekens.

Ouders spelen bij het bepalen van de verhoorwaardigheid een belangrijke rol. Dekens: "Stel geen suggestieve of sturende vragen aan je kinderen. Voorkom dat je kinderen woorden in de mond legt. Het is dan moeilijk om te achterhalen wat er nou wel of niet is gebeurd. Je moet vooral goed luisteren en vertellen dat je niet boos zal worden als je kind praat over wat er gebeurd is."

Reageren op dit bericht? Mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.

Lees ook
Nieuwsoverzicht