College en raad Leusden blijven strijden voor beter busverkeer

LEUSDEN - Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Leusden blijven strijden voor een betere busverbinding voor de gemeente. Sinds de invoering van de nieuwe dienstregeling van Syntus wordt er vooral in het zuidelijke deel van Leusden-centrum geklaagd over de slechte bereikbaarheid. De hoop is nu gevestigd op de provincie, die over anderhalve week een besluit neemt over de zaak.
Op dinsdag 12 september beslist de provincie over het vervoerplan 2018 van Syntus. De hoop in Leusden is dat het plan wordt aangepast vergeleken met de huidige situatie. De afgelopen maanden heeft Leusden 'intensief contact' gehad met de provincie. College en raad hopen dan ook dat er toch nog een wijziging zal plaatsvinden.
Of die hoop realistisch is, blijft de vraag. Een motie van de SGP in de Provinciale Staten om de dienstregeling in Leusden te veranderen, sneuvelde in juli omdat alleen oppositiepartijen SGP, CU, PvdD, PvdA, SP en 50PLUS die steunden.