VVD-rel in De Ronde Venen: raadsleden stappen over naar RVB

DE RONDE VENEN - In de gemeente De Ronde Venen is politieke commotie ontstaan. De raadsleden Yvonne van den Heerik en Maarten van der Greft verlaten coalitiepartij VVD per direct voor een andere coalitiepartij: Ronde Venen Belang (RVB). Volgens hen is er bij de VVD een "onhoudbare situatie" ontstaan vanwege integriteitsschendingen.
Voor het zomerreces stopten Frans Lugtmeijer en Yvonne Welter als raadslid van de VVD en ontstonden er twee vrije zetels bij de coalitiepartij. Het bestuur van de VVD heeft daarna volgens Van den Heerik en Van der Greft oneigenlijke druk uitgeoefend op kandidaten op de lijst om een vrijgekomen zetel niet te accepteren ten faveure van een kandidaat die de voorkeur geniet van het bestuur. "Dit gaat in tegen alle democratische principes", aldus de vertrekkende raadsleden.

DUBIEUS

Ze stellen ook dat het bestuur een dubieuze rol had in de discussie rondom het zwembad in Abcoude. Er is volgens hen druk uitgeoefend op VVD-raadsleden om hun stemgedrag te veranderen. Van der Greft: "Als raadslid word je gekozen zonder last en/of ruggenspraak. Je moet dan autonoom een beslissing kunnen nemen zonder dat het bestuur bij monde van de voorzitter druk uitoefent om zogenaamd in het partijbelang anders te stemmen."

EERDERE INCIDENTEN

Deze twee incidenten waren voor de vertrekkende raadsleden de druppel. In het verleden hebben er volgens hen al meerdere soortgelijke incidenten plaatsgevonden. "Zo is de voorzitter al op zijn vingers getikt door de kamercentrale voor de oneigenlijke inmenging tijdens de coalitievorming in 2011. In 2014 leek eenzelfde inmenging te leiden tot de situatie dat de VVD in eerste instantie in de oppositie terecht kwam", aldus de vertrekkende raadsleden.
Ze hebben de kwesties naar eigen zeggen wel aangekaart bij het regiobestuur en de landelijke VVD. "Hier is niets, maar dan ook niets mee gedaan. Als de genoemde incidenten volgens de VVD zelf niet noodzaken tot actie, dan is de VVD niet meer de partij waar wij bij willen horen. Integriteit lijkt steeds meer een woord te zijn wat binnen de VVD niet bestaat", aldus Van den Heerik .

DRIE ZETELS

De VVD blijft nu met drie zetels over in de gemeenteraad en Ronde Venen Belang wordt de tweede partij in de gemeenteraad met zes zetels. Van der Greft: "De keuze voor Ronde Venen Belang is een logische keuze. Ronde Venen Belang is een inwonerpartij waar het belang van de inwoner centraal staat en niet de politieke carrière van het partijkartel."

REACTIE VVD

De VVD-fractie en het bestuur van het VVD-netwerk Rijn, Vecht en Venen vinden de plotselinge overstap opmerkelijk en betreuren de gekozen handelswijze ten zeerste.
Fractievoorzitter Rudolf van Olden ontkent de aantijgingen. "Ikzelf noch het bestuur van het lokale netwerk alsmede het regiobestuur kunnen zich totaal niet vinden in het door de twee vertrekkende raadsleden geschetste proces gedurende de afgelopen zomermaanden."
De partijtop is nog teruggekomen van zomerreces om de scheuring te voorkomen. "Het is spijtig te ervaren dat Yvonne en Maarten zich niet hebben kunnen vinden in de door de VVD concreet aangereikte oplossingsrichtingen", stelt Van Olden. "Ondanks dat beiden volledig in hun recht staan om hun raadszetel mee te nemen naar een andere partij, vind ik het erg spijtig dat ze hun raadsperiode niet bij de VVD-fractie willen afmaken." Er was volgens de fractievoorzitter nadrukkelijk geen sprake van verschil in politieke inzichten binnen de VVD.

CDA

Ook coalitiepartij CDA is verbaasd. "Voor ons als CDA kwam de onmiddellijke overstap van twee VVD-fractieleden naar RVB als een volslagen verrassing.
Uiteraard hebben we afgelopen maandagavond onmiddellijk coalitie-overleg gevoerd", aldus CDA-fractievoorzitter Rein Kroon. "Uit de persverklaring van de beide VVD-raadsleden maken we op dat hun besluit ingegeven is door een strikt interne kwestie. Daar staan wij buiten."
Uit het gevoerde overleg blijkt volgens het CDA dat alle betrokkenen de politieke samenwerking van CDA, VVD en Ronde Venen Belang willen voortzetten.
Tijdens de raadsvergadering van 28 september zullen Van der Greft en Van den Heerik voor het eerst namens Ronde Venen Belang plaatsnemen in de gemeenteraad.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.