"Vervoerder Regiotaxi Utrecht moet weg wegens wanprestatie"

UTRECHT/STICHTSE VECHT - De Vier Gewesten (DVG) moet wegens wanprestatie het veld ruimen als vervoerder van Regiotaxi Utrecht. Dat vinden de PvdA-fracties in de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht en Provinciale Staten.
DVG verzorgt sinds 1 oktober vorig jaar ritten in Utrecht en Maarssen. Veel ouderen en mindervaliden maken gebruik van de Regiotaxi, maar al sinds de start regent het klachten van gebruikers die zeggen dat de busjes stelselmatig te laat komen.
Bij RTV Utrecht komen ook geregeld meldingen binnen. Zo was er een oudere vrouw die urenlang in de lobby van een zorgcentrum moest wachten. Ze ging vanwege haar diabetes enkele keren bijna onderuit. Dankzij de alertheid van het personeel van het zorgcentrum gebeurde dat niet.
Vorig jaar erkende DVG dat het begin niet best was. De vervoerder gaf aan dat het een foute inschatting had gemaakt van het aantal ritten en de tijdsblokken van de ritten.

ONDERMAATS

De PvdA vindt dat doorgevoerde verbeteringen onvoldoende effect hebben gehad. "Deze zomer is DVG voor de tweede keer binnen een jaar in gebreke gesteld omdat de dienstverlening ver onder de maat was. Op het laatste moment heeft DVG boetes weten te voorkomen door de stiptheid van de ritten op een 'acceptabel niveau' te krijgen."
Voor de Partij van de Arbeid is de maat nu vol. De fracties in de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht en Provinciale Staten willen dat de provincie op zoek gaat naar een andere aanbieder. "Het is een slechte zaak dat de Regiotaxi niet op tijd rijdt', zegt PvdA-raadslid Maarten van Dijk uit Stichtse Vecht. "Zeker voor deze kwetsbare doelgroep is het van groot belang dat zij kunnen rekenen op goed en betrouwbaar vervoer."

AANBESTEDING

De PvdA wil ook dat er serieus wordt gekeken naar de manier van aanbesteden. "Misschien stelt de provincie te hoge eisen voor het beschikbare budget", zegt Statenlid Julie d'Hondt.
De aanbesteding loopt in 2018 af, met een optie voor verlenging van twee jaar. "We roepen de gemeenten en de provincie op om het aanbestedingsproces nog eens goed tegen het licht te houden. Het lijkt erop dat de provincie voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten. Als je alleen maar kijkt naar welke aanbieder de laagste prijs biedt, roep je dit soort problemen over jezelf af", aldus d'Hondt.

MEER GELD

De Utrechtse PvdA-fractievoorzitter stelt het functioneren van de Regiotaxi donderdag aan de orde in een commissievergadering van de raad. "De provincie wijst vaak naar de regiotaxi als volwaardig alternatief voor het reguliere OV, met name voor mensen met een beperking. Maar als dat niet lukt, moet er wellicht gewoon geld bij. Het gaat hier om mensen die vaak geen alternatief vervoermiddel hebben", aldus Post.