Instellingen

Minister: declaraties van directie Universiteit Utrecht 'onacceptabel'

UTRECHT - Minister Jet Bussemaker van Onderwijs noemt het declaratiegedrag van de directie van de Universiteit Utrecht (UU) onacceptabel.
"Bestuurders van de UU moeten meer soberheid betrachten bij hun declaraties en doelmatiger omgaan met de (publieke) middelen", schrijft de minister aan de Tweede Kamer.
Het gaat om declaraties van de top van de universiteit in de periode 2013-2015. Om wat voor specifieke onkostendeclaraties het gaat, is niet bekendgemaakt. Volgens studentenvakbond LSVb variëren de declaraties van Nespresso-cupjes tot eerste klas vliegen. Twee jaar geleden stelden PvdA, SP en CDA vragen over onder meer privégebruik van de dienstauto door de bestuursvoorzitter van de Universiteit Utrecht.
Volgens Bussemaker is het moeilijk om geld terug te vorderen bij de directie omdat het onmogelijk is de exacte omvang van de mogelijk onrechtmatige declaraties vast te stellen. Zij wil dat de raad van toezicht scherper toezicht houdt op het declaratiegedrag van de directie.
"De afgelopen jaren heb ik meerdere malen aangegeven dat declaraties sober, doelmatig, eenduidig en transparant moeten zijn", aldus Bussemaker.
Volgens de woordvoerder van de Utrechtse universiteit is het rapport voor de directie aanleiding geweest om kritisch in de spiegel te kijken. "Enkele uitgaven waren niet sober. Dat betreuren wij en dat is rechtgezet. Procedures zijn in samenspraak met de raad van toezicht aangescherpt", aldus de zegsman.
De LSVb is boos en wil dat er nieuwe regels komen zodat buitensporige declaraties kunnen worden teruggevorderd. "Het bedrag van een kwart miljoen dat het bestuur van de Universiteit Utrecht aan reiskosten declareerde, is het collegegeld van 125 studenten'', aldus voorzitter Tariq Sewbaransingh.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.