Utrecht loopt hopeloos achter op doelstellingen voor schone energie

AMERSFOORT/PROVINCIE UTRECHT - Utrecht loopt nog steeds erg achter op het gebied van duurzaamheid. Op dit moment staan er 12 windmolens in de provincie, volgens de doelstellingen zouden dat er in 2020 zeker twee keer zoveel moeten zijn.
Haalt Utrecht de doelstelling niet dan moet de provincie uitleggen waarom het niet is gelukt. De provincie is verantwoordelijk, niet de gemeenten. Utrecht gaat nu in gesprek met de gemeenten, om te zorgen dat er meer molens bij komen.
Dat wordt niet makkelijk, want het imago van de molens is slecht. Waar een windpark wordt gepland, volgt vrijwel altijd bezwaar.
Inwoners van Hagestein kwamen (tevergeefs) in opstand tegen windpark Autena. Veel mensen ondertekenden een petitie tegen de bouw van windmolens in polder Rijnenburg tussen Utrecht en Niewegein en in Houten was zelfs sprake van een 'windmolendossier', met eindeloze discussies tussen inwoners en gemeente.

BUREAUCRATISCHE MOLEN

Voor gedeputeerde Pim van den Berg (D66) is het geen verrassing dat het een taai proces is. "Dat is te verwachten op het moment dat je in de ruimte aan het wroeten bent. Dat gebeurt ook bij een grote geitenboerderij. Als het gaat om een vliegveld in Lelystad, dan protesteren ze zelfs in Apeldoorn."
De afspraken over wanneer en hoeveel stroom van molens moet komen worden niet gehaald, maar daarvoor zijn geen consequenties. "We gaan stevig in gesprek met de gemeenten over de plannen", aldus de gedeputeerde. "En we kijken hoe we kunnen helpen om dit verder te realiseren." Maar de provincie kan niemand dwingen. Eigenhandig locaties voor windmolens aanwijzen en zelf betalen is niet aan de orde, aldus de gedeputeerde.

VOOR DE WIND

Toch worden ook in deze provincie soms goede stappen gezet. Nieuwegein maakte maandag een plan bekend om energieneutraal te worden. En in Amersfoort komen meer
, bleek deze week. In 2040 moet álle energie in de provincie schoon worden opgewekt.

Provincie en gemeenten moeten om tafel over windmolens