Rubberkorrels nog altijd hoofdpijndossier voor gemeente Baarn

BAARN - De gemeenteraad van Baarn praat vanavond opnieuw over het gebruik van rubberkorrels op kunstgrasvelden. Begin dit jaar kreeg het stadsbestuur als enige in de provincie de opdracht het rubbergranulaat zo snel mogelijk te verwijderen. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat de ondergrond schoon is en daarom liggen de kaarten nu anders op tafel.
Het gebruik van de rubberkorrels op kunstgrasvelden is al ruim een jaar onderwerp van discussie. In het televisieprogramma Zembla werd vorig jaar gemeld dat de vermalen autobanden kankerverwekkende stoffen bevatten. Het zorgde voor ophef bij sportverenigingen en meerdere ouders besloten hun kinderen voorlopig niet te laten voetballen op het kunstgras. Het RIVM deed kort daarna zelf onderzoek en kwam tot de conclusie dat de korrels niet gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid.

GEEN BODEMVERVUILING

De gemeenteraad van Baarn besloot begin dit jaar om het rubbergranulaat zo snel mogelijk te verwijderen. Alle andere gemeenten in de provincie
de conclusie van het RIVM. Baarn heeft vier velden met deze korrels en het kost de gemeente vier tot zes ton om ze te verwijderen.
De ChristenUnie/SGP liet in de aangenomen motie wel opnemen dat er eerst nog een onderzoek moest komen naar de bodem onder de velden. De resultaten van dat onderzoek zijn sinds 6 september openbaar en hieruit blijkt dat er geen bodemvervuiling is gevonden.

TWIJFEL

Het college vraagt de raad daarom nu om pas op de plaats te maken en vooralsnog te wachten op Europese richtlijnen over de korrels, die in 2019 verwacht worden. Vanwege de uitkomsten van het onderzoek slaat bij een aantal partijen die de motie steunden nu de twijfel toe.
De Baarnse Onafhankelijke Partij zegt dat de zware metalen waarschijnlijk door de regen zijn weggespoeld. De fractie ziet zich nu gesteund door nieuw onderzoek van Zembla. In de uitzending die vanavond te zien is, blijkt dat er mogelijk grote milieurisico's zijn door het gebruik van de korrels.

ONDERZOEK

Het televisieprogramma Zembla stelt dat in de afgelopen tien jaar door geen enkel Waterschap onderzoek is gedaan naar mogelijke vervuiling in het water of het slib van afwateringskanalen nabij kunstgrasvelden. Ook is te zien dat in verschillende gemeenten de grond bij kunstgrasvelden op sommige plekken sterk verontreinigd is met zware metalen, zoals zink en kobalt.
In reactie op de uitzending laten het RIVM en het ministerie van Infrastructuur en Milieu vandaag weten onderzoek te doen naar de milieurisico's van rubbergranulaat in kunstgrasvelden.
De gemeenteraad debatteert vanavond om 20.00 uur over de kwestie. Verslaggever Kees Hoogendijk zal via Twitter live verslag doen.