Weer minder WW-uitkeringen in regio Midden-Utrecht

PROVINCIE UTRECHT - Het aantal WW-uitkeringen in Nederland blijft dalen, vooral in de regio Midden-Utrecht. Vorig jaar waren er in de regio nog bijna 19.000 uitkeringen, dit jaar zijn dat er bijna 2800 minder. De daling in Midden-Utrecht is relatief sterker dan het landelijk gemiddelde.
Het herstel van de economie is vooral goed te zien in de zakelijke diensten, industrie, zorg en welzijn. Maar volgens uitkeringsinstantie UWV hebben laagopgeleiden en 55-plussers het nog steeds moeilijk.
In de regio Midden-Utrecht werd vorige maand een kwart van de WW-uitkeringen verstrekt aan werkzoekenden met een laag beroepsniveau, een derde ging naar 55-plussers.