Infobijeenkomst over kliniek Den Dolder: omwonenden bezorgd

DEN DOLDER - De eerste informatiebijeenkomst voor omwonenden van de kliniek Aventurijn in Den Dolder trekt veel belangstelling. Ruim tweehonderd inwoners uit de gemeente Zeist zoeken een plek in de Maria Christinakerk tijdens de bijeenkomst. "De mensen hier zijn op zoek naar antwoorden, veel van hen voelen zich onveilig", aldus RTV Utrecht-verslaggever Anne-Marie Verhagen.
Inwoners en ondernemers uit Den Dolder, Huis ter Heide en Bosch en Duin worden vandaag en morgen bijgepraat over de gebeurtenissen rond de dood van Anne Faber (25) uit Utrecht. Burgemeester Koos Janssen heeft aangegeven alle vragen te inventariseren.

MICHAEL P

De bijeenkomsten zijn georganiseerd door de gemeente Zeist en de kliniek voor forensische psychiatrie Altrecht Aventurijn, de plek waar Michael P. verbleef. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Faber.
Ook het Openbaar Ministerie en een hoge ambtenaar van het Ministerie van Veiligheid en Justitie nemen deel aan de gesprekken.

MAATREGELEN

Bij de kliniek zijn sinds de arrestatie van P. veel beveiligingsmaatregelen genomen. Op en rond het terrein wordt 24 uur per dag gesurveilleerd, zeggen gemeente en politie. De komende weken blijft de gemeente Zeist samen met de politie en het OM de veiligheid met elkaar bespreken. "Er is een sterke motivatie om de rust en leefbaarheid zo goed mogelijk te laten zijn. Als burgemeester voel ik mij daar verantwoordelijk voor", aldus burgemeester Koos Janssen van Zeist. Ook komt er voorlopig een wekelijks overleg met het wijkteam en de gemeente Zeist.
Bezoekers van de avond vinden het antwoord van Janssen onbevredigend. Marcel Werring zegt: "Ik denk bij mezelf: wat doen jullie nou om onze veiligheid te garanderen? Dat er meer agenten zijn, prima. Maar dat is nu. Ik wil weten hoe het over zes weken is als de wetgeving nog precies hetzelfde is en de mensen in de kliniek dezelfde rechten blijven houden."

ONDERZOEK

Inmiddels is het onderzoek naar Aventurijn gestart. Inspecteurs hebben de instelling afgelopen vrijdag bezocht. Het onderzoek door de Inspectie van Veiligheid en Justitie en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, wordt gedaan op verzoek van minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie).
De inspectiediensten zeggen te gaan bekijken of de forensisch psychiatrische afdeling veilige en verantwoorde zorg levert. "De eerste zorg ligt bij de patiënten, de medewerkers en de omwonenden",
aldus de inspectiediensten. Ook wordt de "besluitvorming door de betrokken organisaties" onderzocht rondom Michael P., de man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Anne Faber.

NIET BEVREDIGEND

Bestuurder Floor van Dijk van Aventurijn spreekt de belangstellenden tijdens de bijeenkomst in Den Dolder toe. "Ik ben bang dat wat ik u zal vertellen niet bevredigend zal zijn", begint ze. "Behandelen en beveiligen gaan hand in hand". "Dat hebben we gemerkt, ja!", interrumpeert iemand uit de zaal. De bestuurder geeft ook aan dat drugs verboden is in de kliniek. Die uitspraak kan ook op weinig begrip van de aanwezigen rekenen "Tjonge, jonge... het is een drugshol!" , roept iemand in de zaal.
Van Dijk schets de situatie in Aventurijn. In de kliniek werken 160 mensen voor de behandeling van 80 mensen. De beslissing of iemand bepaalde vrijheiden krijgt ligt nooit bij een persoon. Bezoekers van de bijeenkomst vragen zicht af waarom patiënten van Aventurijn nog steeds buiten rond lopen. Van Dijk reageert: "Vrijheid ontnemen kan nooit een collectieve ingreep zijn."

ZOEKTOCHT NAAR ANNE FABER

Over de stand van het onderzoek komt niets naar buiten. Wel vertelt onderzoeksleider Ad Sanders van de politie dat er iedere dag 350 politiemensen hebben gezocht naar Faber.
De familie zat tijdens de zoektocht in de brandweerkazerne in Zeist. Daar had burgemeester Janssen contact met ze.

GESPREK MET INWONERS

Veel inwoners van Den Dolder komen deze avond om vragen te stellen. Door de ruimte zijn tafels geplaatst waar politie, de gemeente, Altrecht, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, het Openbaar Ministerie en Aventurijn staan om vragen te beantwoorden.
Vooral rond de tafel waar Floor van Dijk staat is het dringen voor een plek. Iemand vraagt: "Zijn er fouten gemaakt?" Daar heeft Van Dijk geen antwoord op. "Wij willen weten: hoeveel verkrachters en moordenaars zitten er bij u?" Ook dat antwoord moet ze de inwoners schuldig blijven.

NAPRATEN

Buiten de kerk staan bewoners nog wat na te praten. Jeroen Hol, eigenaar van een winkel in Den Dolder staat er ook: "Het ergste is dat er zoiets verschrikkelijks moet gebeuren voor er een bal gat rollen. Die is nu aan het rollen en nu maar hopen dat ie blijft rollen."
Marcel Weering: "Mensen hebben hele kritische vragen, maar daar kreeg je geen antwoord op."

ALTRECHT VERTREKT

Twee jaar geleden kondigde Altrecht het vertrek uit Den Dolder aan. Roxanne Verminnen vertelt dat de psychiatrie is veranderd, veel patiënten behandelen ze nu poliklinisch of thuis. Door Altrecht, de Gemeente Zeist en een werkgroep is er een gebiedsvisie opgesteld om onder andere woningen op de Willem Arntz Hoeve te realiseren.
Altrecht laat onderzoeken hoe periode tussen het vertrek van Altrecht en de gebiedontwikkeling wat veiligheid betreft het best overbrugd kan worden. De instelling verwacht in 2025 weg te zijn.

Verklaring Altrecht
Gesprek met burgemeester Koos Janssen na informatiebijeenkomst

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.