RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht RTV Utrecht

- advertentie -
- advertentie -

Reserveofficieren kampen met dalend ledental

SOESTERBERG -

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren (KVNRO) bestaat honderd jaar. Reden voor een jubileumviering en een jubileumboek. Morgen houdt de vereniging in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg een symposium over verleden, heden en toekomst van de reservist. Koning Willem-Alexander woont het symposium bij.

De KVNRO is opgericht in 1917. Het is een belangenvereniging voor (aspirant-) reserveofficieren van de Koninklijke Marine, de landmacht, luchtmacht of marechaussee. Reserveofficieren vormen een bijzondere groep binnen de krijgsmacht. Ze hebben vaak een baan en willen daarnaast bijdragen aan de krijgsmacht.


VERGRIJZING

Het aantal leden van de vereniging is de afgelopen jaren flink gedaald. In 1991 stond de teller nog op 2609 leden. In het jaar 2000 waren dat er circa duizend minder en nu telt de KVNRO zo'n 1100 leden. Naast vergrijzing was het afschaffen van de dienstplicht in 1996 een belangrijke oorzaak van de terugloop.

"Hierdoor stopte de natuurlijke aanwas van dienstplichtige reserveofficieren, waaruit de vereniging voorheen rijkelijk haar leden kon putten. Het was sinds de Eerste Wereldoorlog de bestaansreden voor de vereniging", aldus Wim Maas en Wim de Natris, de auteurs van het jubileumboek Verplicht, Vrijwillig & Verbonden.


LEVENSVATBAAR

De centrale vraag die in het boek aan de orde komt is of de KVNRO een belangenvereniging moet zijn en blijven of zich uitsluitend moet gaan richten op saamhorigheid en een gezelligheidsvereniging moet worden. "Een relevante en levensvatbare vereniging drijft op jonge leden, maar die moeten dan wel lid worden en blijven."

Kolonel Gerard van der Thiel, oud-commandant van het Korps Nationale Reserve typeert de KVNRO als een vergrijzende vereniging waarvan een groot deel van de leden niet meer actief militair is. "Je zou kunnen stellen dat op dit moment de oudere generatie de belangen behartigt van de jongeren."


DRAMATISCH

Dick Scherjon, hoofd van het in 2013 opgerichte Bureau Reservisten en Samenleving, is zich bewust van het dramatische imago waarmee de vereniging als gevolg van de vergrijzing kampt.Toch ziet hij nog toekomst voor de KVNRO. Bijvoorbeeld als netwerkorganisatie. "Reserveofficieren zijn actief in meerdere maatschappelijke omgevingen en hebben elkaar daarom veel te bieden."Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail naar nieuws@rtvutrecht.nl.


Nieuwsoverzicht

- advertentie -


- advertentie -
- advertentie -
- advertentie -