Instellingen

Koning in Utrecht om 500 jaar reformatie te vieren

UTRECHT - Met een landelijke viering in Utrecht staat de Protestantse Kerk in Nederland vanavond stil bij 500 jaar reformatie. Koning Willem-Alexander woont de dienst in de Domkerk bij, die wordt gehouden om te gedenken dat theoloog Maarten Luther precies vijf eeuwen geleden zijn 95 stellingen op de Slotkerk in het Duitse Wittenberg zou hebben getimmerd.
De daad van Luther werd gezien als verzet tegen het toen dominante rooms-katholieke geloof en geldt als het begin van de reformatie. De zogenoemde 'protestanten' keerden zich af van de paus en begonnen op hun eigen wijze invulling te geven aan hun christelijke geloof.

SLOTKERK

Behalve de koning zijn ook vertegenwoordigers van andere kerkgenootschappen bij de viering in Utrecht. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima stonden eerder dit jaar in de beroemde Slotkerk al eens stil bij 500 jaar reformatie.
Of Luther in Wittenberg daadwerkelijk zijn stellingen op de kerkdeur heeft gespijkerd, staat overigens niet vast. Wel is zeker dat hij ze op 31 oktober 1517 als bijlage bij een brief stuurde aan de bisschop van Brandenburg en de aartsbisschop van Maagdenburg.

BOOM

Ook in Bunschoten wordt de verjaardag van de reformatie gevierd. Daar planten vijf dominees een speciale boom.

Vijfhonjderd jaar reformatie in Bunschoten