Percentage zelfdodingen in Utrecht onder landelijk gemiddelde

UTRECHT - Onder alle leeftijden komt zelfdoding in Utrecht minder vaak voor dan gemiddeld in Nederland. Dat meldt wethouder Victor Everhardt op basis van de Elektronische Monitor Volksgezondheid (E-MOVO). D66 wilde meer weten over zelfdoding in de stad. De aanleiding was een artikel in De Volkskrant over (gedachten over) suïcide onder jongeren.
Tien procent van de Utrechtse 13-16 jarigen die zijn bevraagd geeft aan het afgelopen jaar wel eens over zelfdoding te hebben gedacht. Uit de inventarisatie zegt één procent van de Utrechtse 13-16 jarigen in het afgelopen jaar een poging te hebben ondernomen om een eind te maken aan het leven. In de afgelopen jaren schommelde het aantal geslaagde suïcides onder jongeren tot 18 jaar tussen de nul tot maximaal twee per jaar.

FACTOREN

Factoren die volgens de monitor samenhangen met suïcide, of gedachten daarover, zijn: erfelijke belasting, homo- en biseksualiteit, geslacht, psychosociale factoren, psychische aandoeningen, sociaaleconomische status, gepest worden en ingrijpende gebeurtenissen. Ook is bekend dat het voor veel LHBT-jongeren lastig is om op school uit de kast te komen en dat meer openheid over psychische aandoeningen een beschermende factor is.
In Utrecht zijn diverse organisaties betrokken bij de preventie, signalering en behandeling van suïcide onder jongeren, laat de wethouder weten. "De uitkomst van de inventarisatie laat zien dat de situatie in Utrecht gunstiger is dan in de rest van het land en dat er al veel stappen gezet worden in de preventie en aanpak van suïcidaliteit onder jongeren. Daarom zie ik op dit moment geen directe aanleiding voor een gerichte extra aanpak", aldus Everhardt.

CIJFERS

Het aantal zelfdodingen in Nederland nam vorig jaar opnieuw toe. In 2016 maakten 1894 Nederlanders een einde aan hun leven, 23 meer dan in 2015. Het
benadrukt dat het aantal in verhouding tot het totaal aantal inwoners, constant blijft. Per honderdduizend inwoners zijn er jaarlijks elf zelfdodingen, Dat is vrijwel gelijk aan het Europees gemiddelde. Dit was begin jaren negentig ook al zo. De toename in absolute aantallen wordt dus vooral veroorzaakt door de bevolkingsgroei.
Net als in 2015 beroofden 48 jongeren onder de 20 jaar zich van het leven. Groningen is de provincie met de meeste zelfdodingen. Ook in Friesland en Limburg ligt het aantal zelfdodingen relatief hoog.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.