Families furieus over beschuldiging kindermishandeling van Veilig Thuis

De familie Leek
De familie Leek © RTV Utrecht/Marc van Rossum du Chatel
PROVINCIE UTRECHT - Drie families in de provincie Utrecht worden ten onrechte beschuldigd van kindermishandeling. De ouders zouden hun kinderen volgens Veilig Thuis expres ziek maken. Diverse deskundigen nemen afstand van die beschuldiging en scharen zich aan de kant van de ouders.
Eén van die gevallen is de familie Leek uit Utrecht. Hun zoontje Tibbe is ernstig ziek. Het jongetje wordt te vroeg geboren. Later krijgt hij ernstige darmproblemen. De ouders gaan met de baby naar het ziekenhuis. De artsen in het ziekenhuis weten in eerste instantie geen raad met de ziekte, en om alles uit te sluiten vragen ze Veilig Thuis om advies.
Die stelt vast dat het kindje door de ouders ziek wordt gemaakt. Artsen van het ziekenhuis zeggen daarna dat dit onwaarschijnlijk is. Toch blijft Veilig Thuis de familie Leek verdenken. Vader en moeder mogen op een gegeven moment zelfs niet meer bij hun eigen kind. Nu, maanden later, blijft Veilig Thuis toezicht houden op de familie Leek, ondanks dat er geen enkele verdenking meer is.

EERHERSTEL

De familie Leek strijdt al maanden om eerherstel. Maar ze willen vooral dat de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Ook over de houding van het ziekenhuis is Michiel Leek niet blij: "Als je met je kind het Wilhelmina Kinderziekenhuis inloopt, ben je vogelvrij."
Op verzoek van het programma EenVandaag kijkt emeritus hoogleraar Pieter Sauer naar het dossier van Tibbe en zijn ouders. Hij zegt: "Ondanks dat die melding (van kindermishandeling, red.) wordt teruggetrokken, gaat Veilig Thuis door met het gegeven dat het er zou zijn. En dat is heel merkwaardig, want wie zij beschouwen als de expert die de diagnose stelt, trekt de diagnose terug. Maar dan wordt de mening van de expert niet meer (door Veilig Thuis, red.) gevolgd."

FAMILIE GREGORIUS

De familie Gregorius uit Houten krijgt ook te maken met Veilig Thuis. Hier begint de ellende als de familie financiële steun vraagt voor de verzorging van hun kinderen. Het gaat dan om een zogenoemd Persoonsgebonden Budget, een PGB. Met name voor hun oudste zoon is veel hulp nodig.
Maurice is zestien jaar oud en heeft diverse psychische beperkingen. Zo heeft hij autisme en ADHD, volgens zijn ouders functioneert hij als een zesjarige. De gemeente Houten kent het PGB grotendeels niet toe, waarna de ouders in bezwaar gaan. De gemeente vraagt het bureau Welpart om een rapport op te stellen over de kinderen en de familie.
Er volgt eerst een concept en kort daarna een definitieve versie. Tussen die twee versies bestaan opmerkelijke verschillen. Volgens de familie zijn op verzoek van de gemeente veranderingen aangebracht. Zo zijn er onder andere passages toegevoegd waarin de vader als agressief wordt omschreven.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een vrouw die volgens het rapport psycholoog is. De advocaat van de familie brengt aan het licht dat dat helemaal niet het geval is. Veilig Thuis neemt delen van het rapport over, met name over de agressiviteit. Tijdens een zitting van de Rechtbank Midden-Nederland maakt de rechter gehakt van het rapport, hij twijfelt openlijk of het rapport wel op de juiste manier tot stand is gekomen. Verder twijfelt hij aan de zorgvuldigheid ervan.

NIET AANNEMELIJK

Een derde geval speelt zich af in Vinkeveen. Ook daar worden de ouders door Veilig Thuis onterecht beschuldigd van kindermishandeling, zegt jurist Marianne Vlaming, die de families bijstaat. In alle gevallen is de verdenking dat de ouders de kinderen expres ziek maken. Dat lijkt niet waarschijnlijk. Hoogleraar Sauer kent het probleem van ouders die hun kinderen ziek maken. Volgens hem komt het heel zelden voor. In zijn eigen praktijk heeft hij het slechts drie keer meegemaakt in veertig jaar tijd. Dat het op een dergelijke schaal in korte tijd zou voorkomen in onze regio lijkt niet aannemelijk.
Zowel de familie Leek als Gregorius geven aan dat de onterechte inmenging van Veilig Thuis in hun gezin een traumatische ervaring is. Peter Gregorius: "We zijn door een hel gegaan. We zijn er continu mee bezig geweest om te kijken hoe we hier uit komen en hoe we de juiste ondersteuning kunnen vinden."

VERTROUWENSARTS

In alle gevallen komt steeds de naam van één vertrouwensarts van Veilig Thuis terug. De familie Leek doet bij de politie aangifte tegen mevrouw R. Deze R. heeft over de familie een melding gedaan bij de politie. Volgens advocaat Osinga is de melding schadelijk voor de ouders: "De politiemelding die mevrouw R. heeft ingediend staat vol met fouten en is sterk toegeschreven naar een ernstige verdenking van de ouders. Klachten die hierover bij Veilig Thuis zijn ingediend stuiten op een muur van onwil, zo lijkt het."
Tegen R. worden ook meerdere klachten ingediend bij het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg. Die zal zich in januari over een tweetal van deze zaken buigen. In 2016 kreeg R. al een waarschuwing van het tuchtcollege, ook in dit geval ging het om een ouder die verdacht werd van het expres ziek maken van haar kinderen. De tuchtrechter gaf aan dat R. onzorgvuldig heeft gehandeld. Een woordvoerder van Veilig Thuis laat weten alle vertrouwen te blijven houden in R.. Volgens de woordvoerder is er geen enkele reden om deze vertrouwensarts tijdelijk te schorsen.

GEMEENTE

Sinds 2015 is de jeugdzorg een gemeentelijke taak. Utrechts wethouder Everhardt laat weten dat hij geen mening heeft over de problemen van de familie Leek. Via een woordvoerder zegt hij: "Het is niet zo dat gemeenteambtenaren de kwaliteit in specifieke gevallen beoordelen of dat de wethouder zorginhoudelijk verantwoordelijk is."
"De wethouder is verantwoordelijk voor positionering en inrichting van Veilig Thuis en de samenhang met andere inzet van zorg. Als op basis van klachten of inspectierapporten blijkt dat Veilig Thuis ondermaats presteert, dan kan de gemeente vanuit haar opdrachtgevende rol sturen op verbetering." Ook Houten wil niet inhoudelijk ingaan op het individuele geval van de familie Gregorius. Houten verwijst naar de gemeentelijke ombudsman als er klachten zijn over het functioneren van Veilig Thuis.

REACTIES

Bent u zelf ook ten onrechte beschuldigd van kindermishandeling, dan zijn wij erg benieuwd naar uw verhaal. Mail naar

De ouders zouden hun kinderen volgens Veilig Thuis expres ziek maken.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.