Eethuis Pasha in Vianen gesloten door burgemeester

VIANEN - Burgemeester Groeneweg heeft eethuis Pasha per direct gesloten. De uitbater heeft volgens de gemeente zijn papieren niet op orde.
De exploitant zou meerdere keren gevraagd zijn om de juiste stukken in te leveren. Volgens de gemeente is dat niet gedaan en kan er daarom geen vergunning gegeven worden.
Burgemeester Groeneweg: "Ik realiseer me dat dit een ingrijpende maatregel is maar met dit besluit geef ik uitvoering aan de onlangs ingezette lijn, dat inrichtingen, die ik herhaaldelijk in de gelegenheid heb gesteld om gegevens aan te vullen en dit nalaten, door mij gesloten worden".
De zaak aan de Voorstraat was de afgelopen tijd wel open. Veel gemeenten laten bedrijven al wel vast opengaan, in afwachting van de vergunning. De afspraak is wel dat de exploitant dan zo snel mogelijk zijn papieren op orde maakt.
Mocht Pasha op korte termijn toch wel de juiste stukken inleveren, dan wordt opnieuw gekeken naar de vergunningaanvraag.

CAFE MAZAKA

Een maand geleden sloot de burgemeester ook al Grand Café Mazaka. Ook deze exploitant kon volgens de gemeente
laten zien.