Kritiek op meldpunt voor kindermishandeling zwelt aan

PROVINCIE UTRECHT - Bij RTV Utrecht zijn tientallen reacties binnengekomen op een artikel dat families in de provincie ten onrechte kindermishandeling wordt verweten. Veel meer gezinnen hebben het idee dat de organisatie Veilig Thuis hen ten onrechte beschuldigt, blijkt uit die reacties.
Veilig Thuis was voorheen het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. De instelling reageert op meldingen van huiselijk geweld, kindermishandeling en misbruik. Wanneer na onderzoek blijkt dat er iets mis is, kan ze de zaak voorleggen aan de Raad voor de Kinderbescherming.

INTIMIDEREND

Diverse families geven na het nieuwsbericht van RTV Utrecht aan dat ze een lange strijd met Veilig Thuis hebben moeten leveren en dat ze die uiteindelijk ook winnen. Vrijwel alle schrijvers melden dat het handelen van Veilig Thuis zeer intimiderend overkomt en dat ouders en kinderen door het optreden van Veilig Thuis zelfs met zware trauma's achterblijven.
De kritiek spitst zich veelal toe op vertrouwensarts R., die ook in het eerdere artikel al werd genoemd. Haar wordt verweten dat ze regelmatig niet de waarheid schrijft en families onder druk zet.
Niet alle reacties over Veilig Thuis zijn negatief. Twee schrijvers vinden juist dat de instelling goed werk doet. In een aantal mails worden situaties beschreven waarbij het op zichzelf niet onlogisch lijkt dat Veilig Thuis een onderzoek is begonnen.

BLOEMLEZING

Hieronder een bloemlezing van de reacties. RTV Utrecht kiest er bewust voor om al deze reacties anoniem te plaatsen. Veel schrijvers hebben daar zelf om verzocht. Daarnaast willen we de kinderen en derden die bij deze gevallen betrokken zijn, beschermen.
Veel schrijvers beweren dat Veilig Thuis uitgaat van het slechtste in de mens en ook zo handelt. Vader A zegt: "Bij Veilig Thuis word je als crimineel behandeld. Men gaat er op voorhand vanuit dat je schuldig bent."

VERTROUWENSARTS

Met name vertrouwensarts R. komt vaak terug in de mails die we krijgen. Moeder B zegt: "We hebben, net als deze beide families, een zeer, zeer nare ervaring met Veilig Thuis en deze bewuste vertrouwensarts. Daarom zijn we erg blij en dankbaar dat ook jullie dit zo aan de kaak stellen en het handelen en wandelen van deze instantie openbaar wordt."
Moeder C vult aan: "Deze vrouwelijke vertrouwensarts van Veilig Thuis heet zeker: R.? Het is een meer dan verschrikkelijke vrouw die ons gezin ook precies zo behandeld heeft als alle beschreven gezinnen. Het is jaren geleden en we zijn nog niet over de schrik heen. En de gevolgen zijn ook helaas nog niet afgelopen. Want ook al is er geen enkel bewijs, win je alle rechtszaken, toch houden ze je in portefeuille. Dat wil zeggen: rapporten vol met fouten en leugens, alles wordt naar het slechtst mogelijke geschreven, zonder bewijs. Is er wel bewijs ten gunste van ons, wordt dat niet vermeld. Wij dachten al: deze vrouw maakt zeer, zeer veel slachtoffers. Ze is gewetenloos."
Moeder D is ook boos: "Ik heb vier jongens die ik alleen opvoed. Ook mijn gezin is door mevr. R. helemaal uit elkaar gerukt. De kinderen zijn uit huis gehaald zonder degelijk onderzoek, we zitten nog midden in de procedure. Ik ben door mevr. R. veroordeeld zonder degelijk onderzoek en bij bezwaar van mijn kant wuift ze alles weg. Mijn advocaat neemt nu contact op met de advocaat van deze drie gezinnen. Maar ik wil mijn kinderen terug en een rectificatie over de beschuldiging."

TRAUMA'S

Nagenoeg elke schrijver beschrijft dat de handelswijze van Veilig Thuis diepe wonden achterlaat in een gezin en dat ze daar na jaren nog last van hebben. Moeder E is zo iemand: "Alles kwam weer naar boven, na het lezen van het stuk over valse meldingen. Ook ik ben, inmiddels acht jaar geleden, beschuldigd van kindermishandeling. Het is een erg lang verhaal maar nu acht jaar later kamp ik nog steeds met de trauma's die ik en ook mijn kinderen daarvan opgelopen hebben. Gelukkig kon ik destijds de moed opbrengen om een rechtszaak te starten die ik uiteindelijk gewonnen heb. Maar acht jaar lang, en nog steeds kamp ik met de psychische gevolgen van deze verschrikkelijke zeer onterechte beschuldiging!"
Vader F beschrijft ook de ernstige gevolgen die een onderzoek voor hem had. "In 2014 kreeg ik een brief dat het AMK een anonieme telefonische melding had gekregen over een vermoeden van pedagogische verwaarlozing en dat er een onderzoek zou volgen. (...) Na twaalf weken niet slapen was het onderzoek - drie telefoontjes en een gesprek met de ouders - afgerond en werd het dossier gesloten. Geen excuus, niets. Men had niets gevonden omdat er ook niets aan de hand was. De gevolgen waren voor mij echter rampzalig. (...) Eén telefoontje, en de amateuristische en intimiderende werkwijze van het AMK kan iemands leven blijkbaar volledig verwoesten."

'MOET NOG BLIJKEN'

Niet iedereen is het met onze berichtgeving eens. Vader G vindt dat Veilig Thuis goed werk doet, en is bang dat de klagers in onze uitzending hun kinderen wel degelijk ernstig mishandelen. "RTV Utrecht slaat hier de plank volledig mis en neemt daarmee een grote verantwoordelijkheid op zich. U stelt immers onomwonden dat de families 'ten onrechte' beschuldigd worden, terwijl dat nog maar zal moeten blijken."
Anderen zijn juist erg blij met de aandacht die RTV Utrecht aan dit probleem geeft. Moeder C schrijft: "Wij zijn dankbaar dat u dit aansnijdt en hopen innig dat haar werkzaamheden (van vertrouwensarts R. - red.) spoedig volledig aan banden worden gelegd. Alsmede dat de macht van Veilig Thuis / Samen Veilig wordt gebroken, zij niet zomaar families in portefeuille mogen houden en zij niet mogen beschuldigen en verdacht maken zonder bewijs."

GEBREKKIG RAPPORTEREN

Kritiek die steeds weer terugkomt gaat over de gebrekkige manier waarop Veilig Thuis in het algemeen en vertrouwensarts R. in het bijzonder zou rapporteren. Meerdere mails gaan over leugens, fouten en het weglaten van ontlastende informatie.
Moeder H is iemand die niet eens weet wat er over haar geschreven is. Dat is in strijd met de regels, want die schrijven voor dat er wederhoor gepleegd moet worden. Dat is kennelijk nooit gebeurd. "Ik heb uit het artikel opgemaakt dat het gaat om vertrouwensarts R. Zij was ook betrokken bij mijn gezin, echter niet vanaf het begin, maar pas na een week of zes. Zij heeft onderzoek gedaan naar ons, maar heeft deze onderzoeksresultaten nooit met mij besproken."

'OPSODEMIETEREN'

Tot slot het relaas van vader I. Hij vertelde Veilig Thuis in duidelijke taal dat hij van hun inmenging niet gediend was.
"Ik ben dan wel niet van kindermishandeling beschuldigd door Veilig Thuis maar wel tot twee keer toe over andere zaken. Weliswaar is er excuus aangeboden door de directeur, de tweede keer heb ik ze duidelijk gemaakt dat ze op moeten sodemieteren met hun zogenaamd goede bedoelingen. Dat hebben ze gedaan."

ALGEMENE REACTIE

Veilig Thuis is een onderdeel van Samen Veilig Midden Nederland (SAVE). Die organisatie wil niet inhoudelijk reageren op individuele gevallen. Ook geven ze geen reactie op de bloemlezing die hierboven staat.
Een woordvoerder wil alleen in algemene zin reageren: "SAVE realiseert zich heel goed dat de impact van een onderzoek van Veilig Thuis groot is. Wij vinden het het allerbelangrijkste dat kinderen veilig kunnen opgroeien. Daarom willen wij juist in gesprek met het gezin (blijven) over de zorgen die er zijn gemeld over een kind en zo veel mogelijk samen op zoek gaan naar het vinden van oplossingen."
De woordvoerder benadrukt dat werknemers gedreven en goed opgeleid zijn en altijd binnen wettelijke kaders werken. "Veilig Thuis is bevoegd om op basis van feiten te onderzoeken of er al dan niet sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Als dat het geval is zullen wij 'passende interventies' inzetten. Veilig Thuis streeft er altijd naar om zorgvuldig en volledig te komen tot een weergave van de feiten."

ONAFHANKELIJKE INSPECTIE

De Utrechtse wethouder Everhardt (D66) houdt zich afzijdig. Hij ziet geen rol voor zich zelf weggelegd om de beschreven misstanden aan de orde te stellen. Hij zegt: "Een onafhankelijke inspectie houdt toezicht op Veilig Thuis. Onlangs nog is er een rapport verschenen van de inspectie over Veilig Thuis en daaruit blijkt dat ze goed functioneren. Ik ben wethouder, ik kijk nooit naar individuele gevallen. Maar als mensen zich onheus bejegend voelen, dan moeten ze wel hun recht kunnen halen, bijvoorbeeld bij een rechter. Als mensen zich tot ons wenden met klachten over Veilig Thuis dan ondersteunen we ze om hun recht te halen."
Bent u ook slachtoffer van een onterechte beschuldiging van kindersmishandeling dan horen we uw verhaal graag. Mail naar marc@rtvutrecht.nl.

Tientallen reacties met klachten over instelling Veilig Thuis

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.