"Veilig Thuis manipuleert rapport"

© ANP
PROVINCIE UTRECHT - Veilig Thuis Utrecht heeft ontlastende verklaringen uit een rapport weggehaald. Dat beweert een onafhankelijke getuige. Veilig Thuis erkent dat een belangrijke zin is weggevallen, maar zegt dat het door een technische storing komt.
Bram en Helma de Blouw zijn relatie- en huwelijkscoaches. Recent stonden zij een echtpaar bij, met serieuze relatieproblemen. Op enig moment kwam er een melding bij Veilig Thuis binnen, er zou een onveilige situatie voor de kinderen van het gezin zijn. Veilig Thuis startte een onderzoek. Met toestemming van het echtpaar volgde er een gesprek tussen de relatiecoaches en Veilig Thuis.
Veilig Thuis was voorheen het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. De instelling reageert op meldingen van huiselijk geweld, kindermishandeling en misbruik. Wanneer na onderzoek blijkt dat er iets mis is, kan ze de zaak voorleggen aan de Raad voor de Kinderbescherming.

BELANGRIJKE PASSAGE

Na afloop van het gesprek met Veilig Thuis kreeg De Blouw een gespreksverslag. Hij noemt dit "kort maar correct". Later leest hij het definitieve rapport, hij krijgt het toevallig in handen. Tot zijn grote verbazing en zijn woede is één essentiële passage weggelaten.
De Blouw: "Die zin hield in dat degene die beschuldigd werd van het veroorzaken van de onveilige situatie thuis, door ons ontlast werd, wij ontkrachtten die beschuldiging. Wij kenden die persoon op een manier, dat wij ons niet konden voorstellen dat hij een onveilige situatie veroorzaakte. En ook zijn partner had altijd ontkent dat er sprake was van een onveilige situatie. Juist die passage was uit het eindrapport gehaald."

BESCHULDIGD

Vorige week kon u bij RTV Utrecht
dat er in deze provincie diverse families zijn die zeggen dat ze ten onrechte beschuldigd zijn van het mishandelen van hun kinderen. Opvallend vaak gaat de beschuldiging over het expres ziek maken van de eigen kinderen. In een aantal gevallen bevestigen deskundigen dat Veilig Thuis de plank misslaat, en dat er geen sprake kan zijn van mishandeling. Diverse briefschrijvers
aan RTV Utrecht dat ze uiteindelijk door de rechter in het gelijk zijn gesteld. Veel schrijvers zeggen dat ze ernstige psychische problemen hebben opgelopen door de valse beschuldigingen van Veilig Thuis. Zij spreken over intimiderend gedrag van de instelling.

TECHNISCHE OORZAAK

In een brief aan De Blouw erkent Veilig Thuis dat een belangrijke zin is weggevallen in het eindrapport. Een manager van de instelling schrijft: "Ik heb overleg gehad met de heer X. Tot zijn grote schrik werd geconstateerd dat een zin uit de rapportage is verdwenen. Dit is niet de bedoeling geweest. We kunnen niet traceren wat er is gebeurd. Er is geen inhoudelijke reden dat de zin is weggelaten. We vermoeden dat er sprake is van een technische oorzaak."
Veilig thuis biedt vervolgens excuses aan. De Blouw twijfelt ernstig of een technische fout ten grondslag ligt aan het weglaten van de passage. "Ik ben geen techneut, maar ik vind het heel vreemd." Hij geeft aan meerdere slechte ervaringen met Veilig Thuis te hebben. De Blouw heeft soms het gevoel dat de persoon die door Veilig Thuis wordt onderzocht "moet hangen". De Blouw vraagt zich bij dat soort meldingen af: "Is deze melding wel echt of wordt deze gebruikt om een echtscheiding makkelijker te maken voor een van de partijen."
RTV Utrecht is benieuwd of er meer professionals zijn die soortgelijke ervaringen hebben met Veilig Thuis Utrecht. Indien gewenst garanderen wij u uw anonimiteit. Mail naar marc@rtvutrecht.nl.

Verslaggever Marc van Rossum sprak met relatiecoach Bram de Blouw
Advies- en meldpunt Veilig Thuis manipuleert rapport.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.