Waterschap krijgt uitstel voor sanering Westdijk Bunschoten

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - Waterschap Vallei & Veluwe krijgt bijna een jaar extra voor de sanering van de vervuilde Westdijk in Bunschoten. Grond die gebruikt is bij het versterken van de dijk bleek afgelopen zomer vervuild met zout en zware metalen.
Het waterschap zou eerst voor het einde van dit jaar de vervuilde grond moeten weghalen, maar krijgt nu elf maanden extra. Het waterschap krijgt nu tot 1 maart de tijd om een plan van aanpak te maken. Voor 1 november volgend jaar moet de sanering klaar zijn. Als het waterschap niet aan die voorwaarden voldoet legt de gemeente een dwangsom op van 150.000 euro per week, met een maximum van 750.000 euro.

WATERSCHAP

De gemeente richt haar pijlen vooral op het waterschap, omdat die organisatie "bij machte is deze overtreding te beëindigen". Van de verantwoordelijke aannemer kan dat volgens de gemeente niet verwacht worden. Een dwangsom die eerder werd opgelegd aan de aannemer is daarom voor onbepaalde tijd opgeschort.

DISCUSSIE

De dijkvervuiling zorgde voor flinke politieke discussies in Bunschoten en de raad kwam er zelfs voor terug van zomerreces. CDA-wethouder Nagel kreeg een
, maar die overleefde hij door steun van de twee coalitiepartijen ChristenUnie en CDA. VVD-raadlid Beukers is nu blij met de dwangsom, maar hij vindt ook dat de gemeente zich al veel eerder harder had moeten opstellen:
"In principe vinden wij het goed dat je nu gewoon met de vuist op tafel slaat en zegt: hier staan wij voor en wij willen gewoon dat het volledig wordt verwijderd. Alleen had je dat ook al in een eerder stadium kunnen doen door een eerdere motie aan te nemen waarin dit al heel duidelijk werd verwoord. Die is toen niet aangenomen, waardoor je in onze ogen op een te laat moment de druk gaat opvoeren."

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.