Veilig Thuis verwerpt kritiek over onterecht beschuldigen ouders

UTRECHT - Veilig Thuis is niet blij met de publicaties van RTV Utrecht over het slecht functioneren van de stichting. Ouders zijn boos op Veilig Thuis omdat ze ten onrechte beschuldigd zijn van kindermishandeling.
Veilig Thuis Utrecht is het voormalig Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. De stichting is onderdeel van de grotere organisatie Samen Veilig. Diverse ouders vinden dat ze ten onrechte worden beschuldigd door Veilig Thuis Utrecht. Daarnaast verwijten ze de stichting dat die onwaarheden opneemt in rapporten. Daarin worden ze gesteund door deskundigen.
Bij RTV Utrecht vertelt een gezinscoach dat ontlastende verklaringen uit een rapport zijn weggelaten. En in EenVandaag vertelt Pieter Sauer, emeritus hoogleraar kindergeneeskunde, twijfels te hebben bij de beschuldigingen van Veilig Thuis.

SCHADELIJK

In een schriftelijke reactie laat een woordvoerder weten dat kinderen in gevaar dreigen te komen door de berichten in de media: "Het baart Samen Veilig grote zorgen dat eenzijdig negatieve berichtgeving over het functioneren van Veilig Thuis, met name gekoppeld aan het noemen van namen van individuele medewerkers, de samenwerking aan veiligheid voor kinderen in de regio Utrecht ernstig kan bemoeilijken."
Veilig Thuis doelt daarmee op één specifieke vertrouwensarts, die een cruciale rol speelt in de kritiek van drie echtparen uit de provincie Utrecht. Deze echtparen hebben tegen deze arts klachten ingediend bij de tuchtraad. Een van de echtparen heeft aangifte gedaan bij de politie, maar die zaak is inmiddels alweer geseponeerd.
RTV Utrecht kreeg ruim zeventig inhoudelijke reacties op de berichtgeving over Veilig Thuis, een deel daarvan heeft geen betrekking op het werk van de organisatie in de provincie Utrecht. Een handvol reageerders neemt het op voor de instelling, verreweg de meeste reacties hebben een negatieve strekking, die aansluit op het verhaal van de drie echtparen die in de openbaarheid kwamen.

NIET INTIMIDEREND

Uit de reacties blijkt dat een onderzoek van Veilig Thuis grote impact heeft op gezinnen. Sommige zeggen dat ze er jaren later nog psychische klachten door ondervinden.
De woordvoerder zegt daarover dat de stichting zich realiseert ''dat de bemoeienis van Veilig Thuis zeer grote indruk op het gezin kan maken. Zij kunnen ervan schrikken, alleen al omdat wij hen moeten vertellen dat er een vermoeden van kindermishandeling is gemeld en dat het onze taak is dat te onderzoeken, ook zonder hun toestemming.''
De organisatie herkent zich echter niet in het beeld dat medewerkers intimiderend optreden. ''Veilig Thuis heeft geen belang bij intimiderend optreden. Onze missie is kort gezegd: een veilig leefklimaat voor kinderen en ouders, en die wordt niet bereikt door intimidatie maar door samenwerking aan veiligheid."

ONJUISTE MELDINGEN

Veilig Thuis meldt dat ze vorig jaar 629 onderzoeken heeft gedaan. In 52% van de gevallen was er volgens de organisatie sprake van huiselijk geweld of kindermishandeling. In de rest van de gevallen konden ze dat niet aantonen, of bleek de melding onjuist.
Slechts 44 zaken werden uiteindelijk voorgelegd aan de Raad voor de Kinderbescherming. Dat wil zeggen dat in circa 585 van de 629 onderzochte gevallen er geen sprake zou zijn van geweld of mishandeling, of als dat wel zo was, dat kinderen daarbij geen ernstig gevaar liepen.
Een van de kritiekpunten op Veilig Thuis betreft de diagnose Munchausen by Proxy, ook wel PCF genoemd. Dit houdt in dat ouders hun kinderen doelbewust ernstig ziek maken om zelf aandacht te krijgen.
PCF is een zeer zeldzame aandoening. Volgens wetenschappers komt het twee tot drie keer voor op honderdduizend kinderen. Medewerkers van Veilig Thuis hebben regelmatig het vermoeden dat PCF speelt in een gezin. Hoe vaak ze dat denken, willen ze niet zeggen, maar ze geven wel aan dat ze in 2016 zes keer PCF hebben vastgesteld in een gezin. Dat lijkt statistisch gezien erg veel.

DUBIEUZE VEROORDELINGEN

PCF is een omstreden diagnose. In het Verenigd Koninkrijk zijn meerdere ernstige gerechtelijke dwalingen geweest, waar ouders ten onrechte van PCF werden beschuldigd.
De grondlegger van de theorie over PCF is de Brit Roy Meadow. Deze kinderarts legde in een aantal rechtszaken een foute verklaring af over de doodsoorzaak van kinderen. Meadow werkte onder andere mee aan de veroordeling van Sally Clark. Deze moeder verloor twee kinderen, de eerste was elf weken oud, de tweede acht weken oud.
Meadow vond twee dode zuigelingen in één gezin statistisch onmogelijk en kwam met een berekening. Mede op grond van die berekening werd Clark tot levenslang veroordeeld. Na drie jaar in de gevangenis werd ze alsnog vrijgesproken, de statistieken van Meadow bleken nergens op gebaseerd. Kort daarna overleed Clark, door het verlies van haar kinderen en haar tijd in de gevangenis was ze aan de drank geraakt.
In Engeland zijn naar schatting enkele duizenden kinderen ten onrechte uit huis geplaatst op basis van de onjuiste theorieën van Meadows.

LITERATUURLIJST

Eén van de vertrouwensartsen van Veilig Thuis verschijnt regelmatig in de
om te waarschuwen voor de gevaren van PCF. Ook geeft zij vijf tot tien keer per jaar presentaties aan onder andere artsen en maatschappelijk werkers over dit onderwerp.
Volgens Veilig Thuis zijn haar vertrouwensartsen goed opgeleid. De woordvoerder: "Bij Veilig Thuis werken gedreven, competente en deskundige mensen."
De vertrouwensartsen baseren zich daarbij op wetenschappelijk onderzoek, laat Veilig Thuis verder weten. Om dat aan te tonen stuurt Veilig Thuis een literatuurlijst met vijfendertig publicaties naar RTV Utrecht. Op die lijst staan vijf publicaties van de omstreden kinderarts Meadow.

EENZIJDIG

Diverse deskundigen hebben vraagtekens bij de literatuurlijst van Veilig Thuis. Emeritus hoogleraar Martin van Gemert: "De lijst waarop Veilig Thuis zich baseert is heel erg eenzijdig. Literatuur die kritisch is over de diagnose PCF ontbreekt. Ik denk bijvoorbeeld aan de onderzoeker Dr Helen Hayward-Brown, die de stroom beschuldigingen van PCF vergelijkt met een moderne heksenjacht."
Van Gemert is hoogleraar medische fysica. Op verzoek van een echtpaar uit Vinkeveen, dat zegt vals te zijn beschuldigd, heeft hij zich grondig verdiept in PCF. Ook emeritus hoogleraar Pieter Sauer vindt de lijst eenzijdig: "Veilig Thuis Utrecht heeft niet de expertise om in alle gevallen te kijken of te beoordelen of er sprake is van PCF."
Orthopedagoog en jurist Marianne Vlaming beoordeelt de literatuurlijst van Veilig Thuis eveneens als mager en eenzijdig.
Kinderarts Rian Teeuw van het AMC werkt veel samen met de vertrouwensarts van Veilig Thuis Utrecht. Zij vindt dat er drie belangrijke artikelen op de lijst ontbreken, maar toch vindt ze die 'evenwichtig en compleet'.

TUCHTZAAK

Op 12 januari verschijnt de betreffende vertrouwensarts van Veilig Thuis voor het Regionaal Tuchtcollege. Ze zal zich dan moeten verdedigen tegen beschuldigingen dat ze twee ouderkoppels ten onrechte heeft beschuldigd van kindermishandeling en PCF.
Heeft u zelf ervaringen met onterechte beschuldigingen van kindermishandeling of heeft u iets anders aan dit verhaal toe te voegen? Mail naar marc@rtvutrecht.nl