Provincie: "Entree voor Henschotermeer is jammer, maar onvermijdelijk"

MAARN - Kan de overheid nog iets betekenen voor het Henschotermeer? Het is de vurige hoop van inwoners van Maarn en Maarsbergen. Zij zien met lede ogen aan dat een nieuwe exploitant geld gaat vragen om een dagje te zwemmen in het natuurwater.
De Vereniging Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen vreest dat mensen met een kleine beurs wegblijven en dat de natuur zal lijden onder eventuele commerciële plannen.
Het gebied was altijd in beheer van het recreatieschap, maar dat houdt begin volgend jaar op te bestaan. Aan gedeputeerde Mariëtte Pennarts dan ook de vraag wat ze van deze ontwikkeling vindt:
Pennarts: "In 2013 hebben de gemeenten besloten, die in het schap werkten, dat ze daarmee wilden stoppen. En dat is per 1 januari 2018 ook een feit. Toen verviel het Henschotermeer terug aan Landgoed Den Treek, die is eigenaar van het Henschotermeer. Die hebben daar een nieuwe exploitant bijgezocht."
"Die heeft inderdaad bekendgemaakt dat hij de exploitatie graag wil doen, maar dat hij zich genoodzaakt ziet entree te heffen. Ja, het is geen onmogelijkheid hè, die kans was er. En wij hebben heel erg gepleit voor het wel beschikbaar houden van het Henschotermeer voor recreatie, maar die mogelijkheid was er dat er entree geheven gaat worden. Die nieuwe beheerder moet in ieder geval wel zorgen dat-ie het niet verliesgevend draait, en hij vindt dat hij daarvoor entree moet heffen."
Maar wat vindt u ervan dat dit nu gaat gebeuren?
"Ik zie het eigenlijk als iets onvermijdelijks, nu het niet meer in beheer is van de gemeenten. Nu het naar een private exploitant is gegaan heeft hij de keuze om een entree te gaan heffen. Ik vind het jammer voor de mensen die eromheen wonen. In het verleden kon men voor niets naar het Henschotermeer, maar dat is vanaf januari niet meer mogelijk. Maar ik ga ervan uit dat er ten opzichte van de entree ook wel kwaliteit staat van de recreatielocatie, van het Henschotermeer."
Nou zegt de Vereniging Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen dat ze bang is dat mensen wegblijven...
"Ik kan me die vraag voorstellen. Ik denk wel dat die vraag in eerste instantie gesteld moet worden aan de nieuwe beheerder van het Henschotermeer. Voorheen was het beheer in handen van het recreatieschap, maar dat is opgehouden te bestaan. We hebben geprobeerd alle voorzieningen beschikbaar te houden voor het publiek, voor bezoekers, dat is ook bij het Henschotermeer het geval."
"Ja, het feit dat de nieuwe exploitant met Den Treek afspraken heeft gemaakt en entree gaat heffen, daar kan ik eigenlijk weinig meer van zeggen, want per 1 januari 2018 gaan de gemeenten en provincie er niet meer over."
Toch roept de bewonersvereniging op alsnog subsidie te verstrekken zodat de toegang gratis kan blijven. Is dat een optie?
"Wat mij betreft niet. Kijk, de gemeenten hebben besloten in 2013 dat ze dat niet meer doen. In het verleden betaalden alle gemeenten mee aan het beschikbaar hebben van het Henschotermeer als recreatielocatie. Daarvan hebben 11 gemeenten en de provincie gezegd: dat doen we niet meer. Dit is daar de consequentie van. Er is gelukkig een nieuwe exploitant die zegt: ik voel me gedwongen om een entreeprijs te heffen. Dat is ten opzichte van de oude situatie jammer, maar dat is wel een besluit van de nieuwe exploitant in samenspraak met Landgoed Den Treek."
En wat betekent dit voor omliggende natuurgebieden die eerder ook tot het schap behoorden?
"Dat is afhankelijk van degenen die die gebieden in eigendom of beheer nemen. Een gebied, het Doornse Gat, gaat geloof ik naar Staatsbosbeheer. Die zullen daar hun eigen afweging op maken. We hebben wel natuurlijk de wens meegegeven dat we het wel toegankelijk willen houden, dat mensen er nog steeds naartoe kunnen. Dat is echt ook een drijfveer geweest bij de overdracht van de terreinen. Maar de nieuwe beheerders maken hun eigen afweging. Dat is het gevolg van het besluit van 2013."
Maar is het wenselijk dat er dan straks voor meer natuurgebieden betaald moet worden?
"Ja, ik denk dat dat een maatschappelijke vraag is dan misschien breder in de regio gesteld zal moeten worden. De gemeenteraden hebben er destijds ook mee ingestemd dat dit besluit genomen werd. Dus ik kan nu wel gaan zeggen of dat wel of niet wenselijk is, maar ik denk dat ik meer rekening te houden heb met de realiteit dat er recreatieterreinen zijn overgedragen aan nieuwe exploitanten die andere afwegingen maken."
En wat vindt u dan van de zorgen dat er mogelijk festivals worden gehouden om extra geld binnen te krijgen?
"Dat speelt al veel langer een rol bij recreatieterreinen, waar haal je je inkomsten vandaan? Moet je niet af en toe dingen toestaan die ook bijdragen om de begroting sluitend te krijgen. Als inwoners zich zorgen maken over natuur of over drukte, dan is degene met wie ze in contact moeten treden de nieuwe exploitant van het Henschotermeer."
"Maar het is een ondernemer die al in de regio zit, die ook daar vlakbij een camping heeft. Dus ik ga ervan uit dat hij een goed gevoel heeft voor het gebied. We zijn heel blij dat hij het geworden is, want hij weet wat daar speelt. En ik ben niet heel erg beducht voor grote economische ontwikkelingen in het gebied. Ik ga ervan uit deze exploitant heel goed weet was de kracht is van het Henschotermeer."
Kan de provincie er nu nog controle op uitoefenen? Kan die entree bijvoorbeeld oneindig verhoogd worden?
"De provincie oefent geen controle uit op de toegang van recreatieterreinen, dat doen we nergens. We hebben bijvoorbeeld ook nog het terrein Maarsseveense Plassen, dat is ook nog een schapterrein, en daar wordt ook entree geheven. Het is dus ook niet ongebruikelijk."
"Er is nog wel een aantal andere zaken op de Heuvelrug dat ook speelt, de routes en de paden en het toezicht daarop. Daarvan hebben we gezegd: dat kun je niet verbijzonderen, dat moeten we met elkaar blijven doen. Dus dat blijven we ook organiseren voor de komende periode. Maar dit soort zaken hebben hun eigen besluitvorming en de provincie oefent geen controle uit op toegangsprijzen."