Veel belemmeringen voor mensen met beperking

UTRECHT - De maatschappij is nog lang niet voldoende ingericht om mensen met een beperking volledig te laten deelnemen aan de samenleving. Dat blijkt uit een rapportage van het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht.
Een jaar geleden trad het VN-verdrag handicap in werking en het College meent dat dit nog onvoldoende wordt nageleefd. Gehandicapten ondervinden nog grote belemmeringen op het gebied van arbeid, onderwijs, wonen en de toegankelijkheid van gebouwen.

RAPPORT

Collegevoorzitter Adriana van Dooijeweert overhandigt vandaag het rapport met aanbevelingen aan minister Hugo de Jong van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Van Dooijeweert: "Eén op de acht mensen in Nederland heeft een beperking. Dit kan lichamelijk zijn, zoals motorisch, visueel of aan het gehoor, maar ook psychisch of verstandelijk. Dit is een enorme groep. Wij moeten er als samenleving voor zorgen dat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Uit het rapport blijkt dat we hier nog onvoldoende op ingericht zijn."

ARBEID

Mensen met een beperking hadden in 2015 twee keer zo vaak geen werk dan mensen zonder beperking. En in 2016 waren dit er zelfs nog iets meer. Werkgevers vinden de procedure voor voorzieningen vaak ingewikkeld en lang, waardoor zij er soms vanaf zien iemand met een beperking in dienst te nemen. Volgens het College moet de overheid er onder andere voor zorgen dat werkgevers weten waar ze terecht kunnen om meer kennis in huis te halen over mensen met een beperking.

TOEGANKELIJKHEID

Een kwart van alle ondervraagden in het onderzoek van het College ervaart barrières in openbare ruimten en gebouwen. Zo leveren reclameborden van winkels, vuilnisbakken en fietsen in het voetgangersgebied hindernissen op voor mensen met een lichamelijke of visuele beperking. Ook zijn openbare gebouwen zoals winkels, horecagebouwen, musea, bioscopen en theaters nog niet altijd goed toegankelijk.
Het College doet aanbevelingen aan de regering om voor meer 'inclusie' te zorgen. Ook start het College de bewustwordingscampagne 'Meedoen'. "Het is niet de handicap die de toegankelijkheidsproblemen veroorzaakt, maar de wijze waarop de samenleving is ingericht", zegt Van Dooijeweert. "Dit vergt aanpassingen van ons allemaal."

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.