"Uitbater Henschotermeer moet andere inkomstenbronnen zoeken"

WOUDENBERG/MAARN - Gedeputeerde Mariëtte Pennarts van de provincie Utrecht ziet toch nog mogelijkheden om te voorkomen dat badgasten bij het Henschotermeer entree moeten betalen. Ze is daarover in gesprek met de nieuwe exploitant van het recreatie- en natuurgebied.
Het Henschotermeer wordt nu nog beheerd door recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied, maar die organisatie wordt opgeheven. Per 1 januari is familie Van de Lagemaat de nieuwe uitbater. Afgelopen weekend kondigde de familie aan dat ze voor een dagje zwemmen in de plas voortaan geld wil vragen. De Vereniging Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen vreest dat mensen met een kleine beurs weg zullen blijven en dat de natuur zal lijden onder eventuele commerciële plannen.

RESTAURANT

Familie Van de Lagemaat vraagt entreegeld, omdat de subsidie die het recreatieschap krijgt vanaf 1 januari wegvalt. Volgens Pennarts zijn er echter nog andere mogelijkheden om het beheer van het gebied rendabel te houden. "De exploitant wil graag dingen kunnen doen, om beter te kunnen ondernemen, misschien iets meer ruimte bijvoorbeeld voor een restaurant. Wij zullen met hem kijken wat daar mogelijk is, dus daar steunen we de exploitant ook in."
Pennarts zegt dat ze contact heeft met de familie om de recreatievoorzieningen bij het Henschotermeer op peil te houden, al dan niet met entreegeld. De exploitant is wel degelijk gebonden aan regels, benadrukt ze. "Het zwemwater wordt gecontroleerd, en er is hele mooie natuur daar, dus we controleren hoe ze ermee omgaan. Maar als er een nieuwe ondernemer komt bij het Henschotermeer, krijgt hij ook de mogelijkheid om te kunnen ondernemen. Als hij iets meer wil, dan gaan we daarover met hem in gesprek."

KOP KOFFIE

Volgens Pennarts zal de familie zich moeten houden aan de kaders die de gemeenteraden van Utrechtse Heuvelrug en Woudenberg hebben opgesteld. Als er kosten gedekt moeten worden, kun je binnen die afspraken nog zoeken naar mogelijkheden, redeneert ze. "Als je iets meer restaurantmogelijkheden hebt, waar mensen bijvoorbeeld een kop koffie kunnen drinken of wat kunnen eten, dan maakt dat de exploitatie van zo'n plek interessant."
De politiek heeft bewust niet vastgelegd dat de toegang tot het Henschotermeer gratis moet blijven, zegt Pennarts. "Het is niet ongebruikelijk dat een recreatievoorziening entree heft. Bij de Maarssenveense plassen betalen de mensen ook. Daar worden de kosten van beheer en onderhoud mee gedekt. Hetzelfde gaat waarschijnlijk gelden voor het Henschotermeer. We bekijken natuurlijk wel hoe we de ondernemer kunnen helpen om er een mooie en aantrekkelijke plek van te maken."

LAGE PRIJS

Mensen met een kleine portemonnee hoeven zich geen zorgen te maken, schat Pennarts in. "We proberen het natuurlijk met de ondernemer zo te regelen, dat áls hij een entreeprijs vraagt het een lage zal zijn. We proberen hem op allerlei manieren te ondersteunen, zodat hij zijn kosten niet alleen hoeft te dekken met entreeheffing, maar dat hij bijvoorbeeld ook in de horeca iets kan doen."
Toch is het laatste woord over de entreeheffing echt aan de familie Van de Lagemaat. "We proberen echt met hem mee te denken over wat een goede manier zou zijn", zegt Pennarts. "Maar uiteindelijk staan wij niet meer aan het roer bij het Henschotermeer. Het is de ondernemer die het nu bepaalt. Hij heeft een pachtovereenkomst met het Henschotermeer en met Landgoed Den Treek. Zij maken daar de afspraken over."
Hoeveel toegangsgeld de exploitant wil gaan vragen is nog onduidelijk. De familie Van de Lagemaat wil niet reageren.