Universiteit Utrecht: Zeespiegelstijging tot 1.80 meter niet ondenkbaar

UTRECHT - De zeespiegel kan door opwarming van de poolkappen op sommige plaatsen tot wel 1.80 meter stijgen. Dat concluderen onderzoekers van onder meer de Universiteit Utrecht. Hun resultaten zijn deze week gepubliceerd.
Volgens de universiteit gingen wetenschappers er eerder vanuit dat de ijskappen op de Noordpool en de Zuidpool wereldwijd een gemiddelde hoeveelheid water op zouden leveren. Onder de meest aannemelijke omstandigheden wordt de globale stijging van het zeewater tot het jaar 2100 geschat op 80 centimeter. De verandering van de zeespiegel is echter ook afhankelijk van regionale invloeden als stroming, temperatuur en afstand tot de ijskappen.

LOKAAL VEEL VERSCHILLEN

Het onderzoek waar de Utrechtse universiteit aan meewerkte toont aan dat er lokaal veel afwijkingen kunnen optreden, soms wel tot een meter boven de gemiddelde schatting voor de komende tachtig jaar. Een zeespiegelstijging van 1.80 meter in deze eeuw kan daarom niet worden uitgesloten, beredeneren de onderzoekers. "De kans is weliswaar klein, maar de gevolgen zijn groot", zegt dr. ir. Renske de Winter van de UU.
De onderzoekers hebben omstandigheden meegewogen waarvan de kans tien procent of minder is. "Tien procent kans lijkt heel klein", zegt De Winter, "maar om Nederland te beschermen tegen overstromingen moeten de duinen en dijken wettelijk een storm met een kans van 0,0001 procent kunnen doorstaan."

LAAGGELEGEN GEBIEDEN

Voor Nederland betekent het nieuwe inzicht dat de zeespiegel in deze eeuw nog meer dan 1.50 meter kan stijgen, zegt De Winter. "Daarbij zijn wij het land in de wereld dat het beste is voorbereid, omdat we een geschiedenis hebben waarin we ons moeten verdedigen tegen overstromingen. Voor laaggelegen en dichtbevolkte gebieden zoals de Mekongdelta in Vietnam, dat ook nog eens te maken heeft met extreme bodemdaling, zal de stijgende zeespiegel een veel groter probleem vormen."

UU-onderzoeker Renske de Winter op Radio M Utrecht