Harry Witte van Gemeentebelangen Groen Soest stopt na 28 jaar

SOEST - Fractievoorzitter Harry Witte van Gemeentebelangen Groen Soest stopt ermee. De 66-jarige politicus heeft besloten dat hij zich niet herkiesbaar stelt voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart.
Witte wil meer tijd steken in zijn familie en hobby's. Dat betekent dat de partij op zoek moet naar een nieuwe lijsttrekker.

MEDEOPRICHTER

Witte was 28 jaar geleden medeoprichter van de lokale partij Gemeentebelangen Groen Soest. Op de website van de partij kondigt het bestuur zijn vertrek aan: "Onder de bezielende leiding van Harry groeide de partij uit tot één van de grootste politieke partijen in de gemeente. Gedurende een periode van 10 jaar is hij wethouder geweest en in die functie heeft hij zich ingezet voor het behoud van het dorpse karakter van Soest."
Het partijbestuur zegt begrip te hebben voor het besluit van Witte. "Wij waarderen zijn enorme inzet. Dankzij zijn inspirerende leiding is GGS nog altijd een actieve en echte Soester politieke partij. Hij vindt dat de tijd is gekomen om meer aandacht aan zijn familie te kunnen geven en om meer tijd te kunnen besteden aan zijn hobby's. Hij kan deze stap maken in het vertrouwen dat het gedachtegoed van de partij door anderen kan worden voortgezet."

BESTUURSLID

Harry Witte verdwijnt niet helemaal van het politieke podium. Als bestuurslid zal Witte zich voor GGS blijven inzetten.
Tijdens de ledenvergadering, op dinsdag 12 december, wordt de nieuwe lijsttrekker gekozen.