Koning verrast agenten in Woerden met bezoek: "Als het maar niet op rijm hoeft"

WOERDEN - "En dat op 5 december. Als we maar niet alles op rijm hoeven doen", grapte koning Willem-Alexander toen hij in Woerden aankwam voor een werkbezoek aan de politie. Met pepernoten en ander snoepgoed op tafel ging hij in gesprek met burgemeester Molkenboer en agenten en medewerkers van basisteam De Copen.
Het basisteam was gezegd dat de korpschef langskwam. Dat het om de koning ging, kwam als een grote verrassing. "Ik ga gewoon mijn verhaal doen, al was het de koning die kwam", had een agent vooraf nog gezegd.
Er werd gesproken over de impact van de reorganisatie voor de Nationale Politie in 2012. 26 losse regionale korpsen gingen hierin op. Het doel: Nederland veiliger maken. De Nationale Politie heeft in Nederland veel politiebureaus gesloten. Het doen van aangifte via internet en telefoon wordt juist gestimuleerd. Dit heeft grote gevolgen voor wijkagenten.

DRUGSCRIMINALITEIT

De koning sprak met de agenten en medewerkers in Woerden over de behoeften van burgers, de landelijke protocollen en de drugsproblematiek in Woerden en Oudewater. Na een korte rondleiding werd het werkbezoek afgesloten in de teamkamer van basisteam De Copen.

BASISTEAMS

Sinds 2015 heeft de politie 168 basisteams in Nederland. Ze werken voor een hele gemeente, een deel van een (grote) gemeente of voor meerdere (kleinere) gemeenten. De teams voeren de kerntaken van de politie uit. Wijkagenten vervullen daarin een hoofdrol. De units zijn geïntroduceerd om de politie in het hele land dezelfde structuur te geven.
Het basisteam in Woerden heeft 160 medewerkers en bedient vijf gemeenten: Woerden, Oudewater, Montfoort, IJsselstein en Lopik. De reorganisatie heeft belangrijke gevolgen gehad voor het dagelijks werk van de politiemedewerkers. De gespreksdeelnemers vertelden de koning hoe zij dit hebben ervaren en hoe basisteam De Copen invulling heeft gegeven aan de nieuwe manieren van werken.

KRITIEK

In een rapport deden politiemedewerkers vorig jaar hun
over de nieuwe werkwijze. De geïnterviewde agenten vonden dat de kloof met de burger alleen maar groter werd door de nieuwe teams. Te groot, te veel leidinggevenden en te veel regels en protocollen, luidde de kritiek.

NIEUWJAARSONTVANGST

Voor de Nieuwjaarsontvangst van koning Willem-Alexander en koningin Máxima worden komende maand, naast enkele honderden gasten die de Nederlandse samenleving vertegenwoordigen, ook medewerkers van de Nationale Politie uitgenodigd. Elke jaar staat tijdens de Nieuwjaarsontvangst een bijzondere groep centraal. In januari dit jaar waren dat leraren uit het primair en voortgezet onderwijs.

Koning verrast agenten in Woerden met bezoek