ProRail krijgt boete van 50.000 euro vanwege chloortrein in Amersfoort

UTRECHT - ProRail krijgt van de rechter een boete van 50.000 euro omdat in 2013 een chloortrein te lang heeft stilgestaan bij station Amersfoort. Het Openbaar Ministerie had 150.000 euro geëist voor het overtreden van de veiligheidsregels.
De boete die nu is opgelegd, valt lager uit omdat het incident al ruim vier jaar geleden is gebeurd en er sindsdien geen soortgelijke incidenten hebben plaatsgevonden.

VONNIS

De rechter heeft in het vonnis rekening gehouden met het gevaar dat er is geweest voor de omgeving. "Verdachte heeft toegestaan dat wagons gevuld met chloor, stoffen met een hoog gevarenpotentieel, op het emplacement Amersfoort hebben gestaan terwijl dit blijkens de omgevingsvergunning niet is toegestaan vanwege de risico's die hiermee gepaard gaan voor het dichtbevolkte gebied waarin het emplacement zich bevindt."
In 2013 bleek al dat ProRail de regels had overtreden in Amersfoort. "Langer stil gestaan dan mocht, spoor gebruikt wat niet gebruikt mag worden en de trein is op het rangeerterrein geweest wat volgens de vergunning niet mag. Het zijn allemaal afwijkingen van de spelregels en dat nemen we hoog op", zei burgemeester Bolsius destijds.
Het Openbaar Ministerie deed uitgebreid onderzoek en zei twee weken geleden dat het bedrijf inmiddels een strafblad heeft van 27 pagina's. Vandaar ook de forse eis van 150.000 euro.
De VVD heeft geen enkel medelijden met het Utrechtse spoorbedrijf. "Als de vergunningen aangeven dat je niet mag parkeren met een chloortrein in het centrum van deze stad, dan moet je je daar gewoon aanhouden. Ik hoop dat ProRail ervan leert en het niet meer doet. Zodat de veiligheid van de inwoners gewaarborgd is", aldus fractievoorzitter Kees Kraanen.

POLITIEK

De zorgen van de VVD en andere politieke partijen zijn niet onterecht. In 2002 ontsnapte Amersfoort ternauwernood aan een ramp. Een lekkende treinwagon met een uiterst giftige vloeistof strandde toen vlakbij het centraal station.

BETUWELIJN

Vijf jaar later was de Betuwelijn klaar en de bedoeling was om alle chloortreinen over dat spoor te laten rijden. Toch gebeurt dat niet altijd, zegt de beheerder van de lijn. "De spoorvervoerder moet in principe de keuzevrijheid hebben om de route te bepalen die zij het beste en meest logisch vinden. Dat is dan in de regel toch de route die nu gevolgd wordt."
Als gemeente kan Amersfoort weinig doen, omdat de afspraken over de chloortreinen landelijk geregeld worden. VVD-fractievoorzitter Kraanen vindt in ieder geval dat de communicatie naar de inwoners toe beter moet. "Onze zorg is dat inwoners in de krant lezen dat dit soort dingen toch weer schijnen te gebeuren. Nou ja, dan moet je daar als overheid toch over communiceren. Dat we waken over de veiligheid en dat we de maatregelen nemen die we moeten nemen. Zodat dit soort dingen in de toekomst niet meer gebeuren."

TOEKOMST

Over uiterlijk vier jaar moet er definitief een einde komen aan chloortransport via Amersfoort. Het vorige kabinet heeft hierover afspraken gemaakt met chloorbedrijf AkzoNobel.