De Kwestie: leraren die staken, goed recht of dat kan je niet maken?

MAARTENSDIJK/BAARN - De Kwestie gaat deze week terug naar school... nu het nog kan! Want volgende week dinsdag wordt er gestaakt op veel basisscholen in de regio. Stakende docenten willen meer geld om de werkdruk te verlagen en hogere salarissen. Misschien best begrijpelijk, maar tegelijkertijd ook erg vervelend voor ouders én kinderen.
Wij waren benieuwd of er een beetje draagvlak is voor de staking en daarom is De Kwestie deze week: leraren die staken, goed recht of dat kan je niet maken? We spreken thuis af bij Vera Hofste, die al 15 jaar les geeft op een basisschool in Soest. Gevraagd naar waarom ze dinsdag het werk neerlegt, reageert ze stellig: "De werkdruk. Die is te hoog en moet omlaag."
Vera noemt een paar redenen voor de werkdruk: de volle klassen en de vele kinderen met speciale eisen. Maar ook de administratie bezorgt haar naar eigen zeggen veel extra werk. Zo moet ze niet alleen proefwerken nakijken, maar ook evaluaties schrijven waarin wordt gekeken waar een leerling moeite mee had in een test, en plannen maken voor hoe dit kan worden verbeterd. En al die gegevens moeten worden ingevoerd en bijgehouden. Vera zegt hier 5 uur per dag mee bezig te zijn.
Maar waarom laat de lerares dat papierwerk dan niet lekker zitten als het zoveel tijd kost? Vera: "Dat kan. En de onderwijsinspectie zegt ook dat het mag. Maar als een kind in groep 8 opeens achteruit gaat, moet je wel kunnen aantonen dat je er alles aan hebt gedaan." En daarvoor is administratie nodig. En als een school niet aan de inspectie of een boze ouder kan aantonen dat alles is gedaan om een kind goed onderwijs te geven, dan kan dat volgens Hofste vervelende consequenties hebben.
Naast geld voor het verlagen van de werkdruk, door bijvoorbeeld mensen aan te nemen die helpen bij de administratie, willen de stakende leraren ook een hoger salaris. Dat is volgens hen nodig om meer nieuwe leraren aan te trekken. Ook zou het niet meer dan eerlijk zijn omdat docenten in het voortgezet onderwijs meer verdienen dan hun collega's in het basisonderwijs.
Op een schoolplein in Maartensdijk reageren ouders verdeeld op de stakingsplannen. Een moeder die in het basis- én het voortgezet onderwijs heeft gewerkt, beaamt dat de actievoerders een punt hebben en steunt ze volledig. Maar een alleenstaande moeder enkele meters verderop zegt dat ze vanwege de staking extra kosten moet maken voor de buitenschoolse opvang en is boos.
De staking maakt nu dus al behoorlijk wat los in de regio, maar goed, da's natuurlijk ook een beetje de bedoeling. De Kwestie is te zien bij dit bericht en wordt donderdagavond uitgezonden op RTV Utrecht. Vrijdag overdag wordt de uitzending herhaald.

De Kwestie: leraren die staken, goed recht of dat kan je niet maken?