Veilig Thuis Utrecht nodigt ontevreden ouders uit voor gesprek

UTRECHT - Veilig Thuis Utrecht wil in gesprek met families die niet tevreden zijn over de organisatie. Dat zegt bestuurder Tanno Klijn vanavond in het RTV Utrecht programma UVandaag. Het voormalig Advies en Meldpunt Kindermishandeling wil zo de onvrede wegnemen die recent aan het licht kwam.
Veilig Thuis reageert daarmee op de berichtgeving, waarin ouders zeggen ten onrechte beschuldigd te zijn door Veilig Thuis. Ook meldden ouders dat rapporten vervalst zouden worden en dat diagnoses niet kloppen. Daarin worden ze gesteund door diverse onafhankelijke deskundigen waaronder een emeritus hoogleraar kindergeneeskunde.
Bestuurder Tanno Klijn van Veilig Thuis Utrecht: "Wij nodigen ouders, familie of andere betrokkenen uit om - als ze niet tevreden zijn over ons werk - zich rechtstreeks bij ons te melden. Op die manier kunnen we met hen bespreken wat er mogelijk niet goed is gegaan of onduidelijk is gebleven bij onze inzet bij het beschermen van kinderen. Mochten mensen dan alsnog de behoefte hebben een klacht in te dienen, dan zullen we ze helpen de juiste wegen en ondersteuning daarvoor te vinden. Daarvoor hebben we onder meer een onafhankelijke klachtencommissie die met een vertrouwenspersoon ouders, familie of andere betrokkenen kan bijstaan in hun klacht."
Veilig Thuis Utrecht is het centrale advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De stichting zegt dat ze in de provincie Utrecht vorig jaar 6.981 meldingen van kindermishandeling of huiselijk geweld heeft ontvangen. In 5.608 gevallen werd er een advies verstrekt.
Bij RTV Utrecht zijn tientallen mails binnen gekomen. In een groot deel daarvan beklagen ouders zich over het optreden van Veilig Thuis. De medewerkers komen intimiderend over, en ook als je onschuldig bent wordt je als crimineel behandeld, zo is het verwijt. Tanno Klijn is zich bewust van de impact van een onderzoek: "Wij realiseren ons heel goed dat de impact van een onderzoek groot is. Ik wil graag benadrukken het ernstig en bedroevend te vinden als ouders of kinderen aangeven blijvend last hebben van een interventie door Veilig Thuis. Onze werkwijze is er juist op gericht dat te voorkomen: onder andere door kritisch te zijn bij welke meldingen Veilig Thuis een onderzoek start. Slechts tien procent van alle meldingen leidt tot een daadwerkelijk onderzoek door Veilig Thuis."
Veilig Thuis is wettelijk bevoegd om te onderzoeken of er al dan niet sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Toch valt de stichting niet onder de overheid. Het is een zogenoemde particuliere stichting. Veilig Thuis is onderdeel van een andere stichting, SAVE. Ook die stichting is actief bij huiselijke geweld en kindermishandeling. Gezinnen die terecht komen bij Veilig Thuis kunnen door de medewerkers daarvan worden doorverwezen naar SAVE.
Klijn zegt echter in UVandaag dat zijn stichting er geen enkel belang bij heeft om een onnodig onderzoek te doen. Hij benadrukt dat onderzoeken altijd zorgvuldig gebeuren. "Als het komt tot onderzoek dan worden besluiten altijd gezamenlijk genomen in een team waarin ook gedragswetenschappers zitten. Bij onderzoeken met bijvoorbeeld een medische component zijn ook altijd vertrouwensartsen betrokken. Door in het contact met de gezinsleden zoveel mogelijk te focussen op veiligheid van kinderen in plaats van op de beschuldiging van ouders, wordt in veruit de meeste gevallen bereikt dat ouders actief meewerken aan het verbeteren van de situatie van hun kind."

Bestuurder Veilig Thuis reageert op ontevreden ouders

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.