Jongeren presenteren oplossingen voor knelpunten woningmarkt

UTRECHT - Veel jongeren in Utrecht hebben moeite om een woning te vinden: kamers zijn duur, verhuurders zijn lang niet allemaal betrouwbaar en de gemeente kan weinig aan de problemen doen. CNV Jongeren presenteren daarom vanavond hun plannen om de problemen op de woningmarkt op te lossen.
CNV Jongeren zegt signalen en klachten te krijgen over de problemen op de woningmarkt. "Dus toen dachten we: laten we met de Woonbond een project opzetten met de naam Woonlab, waarin we jongeren samenbrengen om na te denken over de knelpunten op de woningmarkt", vertelt voorzitter Semith Eski van CNV Jongeren.
Woonlab heeft vier pijlers: betaalbaarheid, beschikbaarheid, leefbaarheid en medezeggenschap. "Wat kun je vervolgens vanuit jongeren doen? Vanavond presenteren we onze adviezen aan gemeente en woningbouwcorporaties, het zou mooi zijn als ze die vervolgens overnemen."
Een van de voorstellen die vanavond wordt gepresenteerd gaat over leefbaarheid. "We willen een digitaal platform opzetten waarop voorstellen komen te staan en waar iedereen een specifiek budget kan toekennen aan een voorstel. Zo wordt het beste idee gerealiseerd, vergroot je draagvlak en kunnen mensen op een interactieve manier een bijdrage leveren."
De adviezen worden dus vanavond gepresenteerd. Daarbij zijn ook de gemeente Utrecht, woningbouwcorporaties, huurdersorganisaties en de Woonbond aanwezig.

Semith Eski over de plannen van CNV Jongeren