"Sociaal ondernemen in Utrecht moet anders"

UTRECHT - De Utrechtse raad heeft veel kritiek op het handelen van de gemeente rond het oude pand van Staffhorst aan het Vredenburg in Utrecht. Dat bleek tijdens de gemeenteraadsvergadering.
Het gebouw, de Social Impact Factory (SIF) is gevestigd in het Vinkepand. In het pand op het Vredenburg zat lang de elektronicawinkel Staffhorst. Toen die vertrok kocht de gemeente het pand. Gedurende een aantal jaren was het Projectbureau Stationsgebied in het pand gevestigd.
Tegenwoordig zit er een commerciële uitbater in het pand. Die verhuurt werkplekken en vergaderruimtes. Ook zit er op de begane grond een restaurant. De uitbater van het pand profileert zich als 'sociaal ondernemer'.

MEER TRANSPARANTIE

De raad eist in een tweetal unaniem aangenomen moties van het CDA dat er veel meer transparantie komt bij subsidies in dit soort zaken. Daarbij moeten de belangen van investeerders beter in kaart worden gebracht. Daarnaast wil de raad eerder geïnformeerd worden als er vastgoed wordt verhuurd, op een manier zoals gebeurd is met het Vinkegebouw.
In juli van dit jaar bracht het CDA een eigen onderzoek naar buiten. Daarin bracht de partij een groot aantal misstanden aan het licht. Volgens de partij is de huurder ten onrechte op diverse manieren bevoordeeld door de gemeente.
De VVD sluit zich deels bij die kritiek aan. Zij hebben vooral moeite met het feit dat het er sterk op lijkt dat de cappuccino's in het gebouw van SIF gesubsidieerd worden, terwijl een ondernemer die naast het Vinkepand dezelfde koffie verkoopt het zonder subsidie moet doen. Fractievoorzitter Tim Schipper herhaalde nog maar eens dat zijn partij altijd tegen de koop van het pand was. De partij vindt het exploiteren van onroerend goed geen gemeentetaak.

SOCIAAL ONDERNEMER

De huurder zegt dat hij een sociaal ondernemer is. De raad constateert vilein dat de huurprijzen voor een werkplek bij SIF bijna twee keer zo hoog zijn als soortgelijke werkplekken elders in de stad. D66 kwam daarom met een motie die duidelijkheid zou moeten scheppen in wat een nu precies een sociaal ondernemer is. De VVD pleit er voor om het begrip 'sociaal ondernemer' dan maar helemaal te schrappen en het alleen nog over ondernemers te hebben. Dat idee kreeg geen steun.

MEER KRITIEK

Ook GroenLinks heeft kritiek op het college. Volgens fractievoorzitter Heleen de Boer is de ondernemer ten onrechte bevoordeeld. De Boer zegt dat de gemeente deze ondernemer te graag in het pand wilde hebben, en daardoor 'over het randje' is gegaan.
Wethouder Everhardt (D66) gaf aan dat de gemeente een mooi platform voor een sociaal ondernemer wilde creëren op een mooie plek in de stad. Lange tijd bleek het bestuur van SIF gevormd te worden door één man. Everhardt gaf aan dat die situatie nu niet meer bestaat, maar gaf toe dat zoiets niet gewenst is.