Beurskwartier Utrecht kan fors op de schop

UTRECHT - De Utrechtse gemeenteraad heeft voor een ingrijpende verandering van het Beurskwartier en Lombokplein gestemd. In het gebied komen 3500 nieuwe woningen, kantoorgebouwen en ruimte voor ontspanning en vermaak. Ook worden er meerdere parkjes aangelegd.
Het gebied ligt tussen het Merwedekanaal, het Beatrixgebouw en de Daalsetunnel. De bedoeling is om met de plannen het centrum van de stad te vergroten. Nu kent het gebied nog veel open ruimtes, zoals het Westplein en de parkeerplaats van de Jaarbeurs. Het moet omgevormd worden tot een gezonde stedelijke omgeving. Dat wil zeggen dat er relatief veel groen moet zijn, en weinig auto's.

CROESELAAN

Onderdeel van de plannen was het slopen van 31 woningen aan de Croeselaan. Ze moeten plaatsmaken voor een parkje. Daartegen is veel protest. Een ander deel van de huizen aan de Croeselaan moet ook verlaten worden door de bewoners, maar die woningen worden niet gesloopt. Ze zullen worden geïntegreerd in de plannen, maar hoeven daarna niet perse een woonfunctie te houden.
Het verzet tegen de plannen zorgde ervoor dat de sloopplannen in de ijskast worden gezet. Een meerderheid van de gemeenteraad vindt dat goede woningen niet gesloopt zouden moeten worden om plaats te maken voor een stukje groen. Een voorstel van GroenLinks om nog eens te onderzoeken of het mogelijk is om de woningen te behouden en te integreren in de plannen, kreeg een ruime meerderheid. De andere huizen aan de Croeselaan moeten wel verlaten worden door de bewoners. GroenLinks vindt dat wel zinvol, omdat er zo ruimte ontstaat voor een paar honderd nieuwe woningen.

LOMBOKPLEIN

Nog een heikel punt in de plannen is het verkeer. Het college wil het aantal verkeersbewegingen op het plein veel verder terugdringen. Uiteindelijk zouden er hooguit zo'n 15.000 auto's over die weg moeten rijden. Daarom wordt het Westplein omgetoverd tot een 'Lombokplein'. Dat wordt een tweebaansweg. Eerder was er sprake van een tunnel onder het Westplein door. Dat plan is jaren geleden al geschrapt. Ook de Graadt van Roggenweg zou in de plannen een stuk autoluwer moeten worden.
De VVD is bang dat het versmallen van het Lombokplein voor problemen zal zorgen voor de hulpdiensten. Daarom pleit de partij voor een calamiteitenstrook, een stukje weg dat speciaal wordt ingericht voor hulpverleners. Ook wil de liberalen minder bebouwing in de kop van Lombok. Ze pleiten voor een groter park. Daarvoor krijgen ze steun van de andere coalitiepartijen. Woordvoerder André van Schie van de VVD ontkent dat het inwisselen van gebouwen voor meer groen is ingegeven met het idee om later de weg weer te kunnen verbreden.
De Partij voor de Dieren en de ChristenUnie opperden om helemaal geen parkeerplaatsen aan te leggen voor de auto's van bewoners, maar dat voorstel haalde het niet.