77 miljoen uitgetrokken voor Oostelijke Vechtplassen

PROVINCIE UTRECHT - Overheden, recreatieondernemers, beheerders en gebruikers investeren de komende 10 jaar ruim 77 miljoen euro in de Oostelijke Vechtplassen. De bedoeling is dat het gebied daarmee aantrekkelijker en toegankelijker wordt.
Het zogeheten Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen ging vandaag van kracht na het zetten van 21 handtekeningen. Ook de provincie Utrecht heeft het plan getekend.
Het akkoord gaat onder andere over het herstel van legakkers, een voornemen om 800 hectare nieuwe natuur aan te leggen en faunapassages om de natuurgebieden met elkaar te verbinden. Verder wordt de waterkwaliteit in het gebied verbeterd.
Ook is het de bedoeling dat de kwaliteit van de openbare ruimte en publieke voorzieningen van het geld worden verbeterd en moet het grote baggerprobleem in de Loosdrechtse Plassen worden aangepakt. Dit alles moet uiteindelijk ook leiden tot een "economische impuls voor de watersportsector".