PvdA maakt zich 'grote zorgen' over functioneren van Veilig Thuis

AMERSFOORT - De fractie van PvdA Amersfoort "maakt zich grote zorgen" over het functioneren van Veilig Thuis en Zorg voor Jeugd. Naar aanleiding van berichtgeving bij RTV Utrecht stelt de fractie schriftelijke vragen aan het College.
"Sinds de nieuwe inrichting van Veilig Thuis en Zorg voor Jeugd zijn er veel verontrustende berichten bij ons binnengekomen", schrijft de PvdA. "Er zijn veel klachten over de gebrekkige communicatie en terugkoppeling, over de interne afstemming en het volgen van gezinnen, het niet (of pas weken later) reageren op meldingen en over de sterk verslechterde werking van de toegangspoort."

KINDERMISHANDELING

Half november werd bekend dat drie families in de provincie Utrecht
worden beschuldigd van kindermishandeling. De ouders zouden hun kinderen volgens Veilig Thuis expres ziek maken. Diverse deskundigen namen afstand van die beschuldiging en scharen zich aan de kant van de ouders.
Volgens de PvdA-fractie wijzen medewerkers van buurtteams en Veilig Thuis naar elkaar "zonder dat er vervolgens actie wordt ondernomen". Volgens de partij is binnen de organisaties niet duidelijk wie wat doet en waar de verantwoordelijkheden liggen. Daarom vraagt de PvdA het College met de betrokken organisaties in overleg te gaan over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden.

INTIMIDEREND

Na eerdere berichtgeving bij RTV Utrecht zijn er tientallen
binnengekomen. Vrijwel alle schrijvers melden dat het handelen van Veilig Thuis zeer intimiderend overkomt en dat ouders en kinderen door het optreden van Veilig Thuis zelfs met zware trauma's achterblijven.