"Emotionele schade bij onderzoek Veilig Thuis aanvaardbaar"

UTRECHT - Het is aanvaardbaar dat families mogelijk emotionele schade lijden bij een onderzoek van Veilig Thuis, bij een vermoeden van kindermishandeling. Dat vindt Kinderarts en Reumatoloog Nico Wulffraat van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht.
Hij reageert daarmee op de commotie die is ontstaan na een serie klachten over het functioneren van het voormalig Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Diverse families in Utrecht zeggen dat Veilig Thuis hen met slechte en soms leugenachtige rapporten ten onrechte beschuldigt van kindermishandeling.

REACTIES

Na de
hierover op RTV Utrecht kwamen er ruim zeventig
binnen bij de redactie. Het merendeel daarvan beklaagt zich ook over het optreden van Veilig Thuis Utrecht.
Veel ouders geven aan het onderzoek en het ingrijpen van Veilig Thuis traumatisch te vinden. Sommigen zeggen zelfs na acht jaar nog psychische klachten te hebben. Uit cijfers van Veilig Thuis blijkt dat slechts in de helft van de gevallen aangetoond kan worden dat de ouders iets fout gedaan hebben. Bij de andere helft is dat niet aan te tonen, of blijkt zelfs ondubbelzinnig dat de ouders onschuldig zijn. En dat is wat veel gezinnen boos maakt, ze zeggen onschuldig te zijn, maar hebben wel te maken met de trauma's van een onderzoek van Veilig Thuis Utrecht.

TRAUMA

Kinderarts Wulffraat zegt zich bewust te zijn dat zo'n onderzoek tot trauma's bij de ouders kan leiden. Toch vindt hij die trauma's opwegen tegen het doel van het onderzoek, namelijk het beëindigen van kindermishandeling, zelfs als ouders onschuldig blijken te zijn.
"Als kinderarts doen wij onderzoek naar de toedracht van symptomen bij een ziek kind. Daarbij denken wij aan allerlei oorzaken. Soms is het zo dat we ook denken aan letsel dat door de ouders zelf wordt toegebracht. Wij weten dat als we dat melden bij Veilig Thuis, dat die dan verder onderzoek gaan doen. En we weten ook dat dat onderzoek beschadigend kan zijn voor de ouders. En die schade accepteren wij als kinderartsen omdat het belang van het kind voor ons altijd voorop staat. Kindermishandeling moet stoppen."