LSVb: Gemeenten moeten huisjesmelkers aanpakken

UTRECHT - Gemeenten moeten in actie kunnen komen tegen huisbazen die zich niet aan de regels houden. De Landelijke
Studentenvakbond (LSVb) heeft hiervoor een plan gemaakt. Volgens de studentenvakbond uit Utrecht vormt intimidatie door huisbazen een structureel probleem.
De LSVb wil dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om in te grijpen. Gemeenten zouden steekproefsgewijs of met een tip van de Huurcommissie kunnen controleren of een bekende, malafide huisbaas nog steeds te veel huur vraagt. Als een huisbaas een te hoge huur vraagt zou een gemeente een dwangsom of boete op kunnen leggen.
Het plan is opgezet samen met de Leidse student Max Dijkstra, voor wie de maat vol was na een hevig conflict met zijn huisbaas. Dijkstra werd bedreigd en in zijn been geschoten.
LSVb-voorzitter Tariq Sewbaransingh: "Al jaren roepen wij dat er echte sancties tegen huisjesmelkers moeten bestaan. Zij krijgen nu volledig vrij spel, wat hoge huurprijzen en intimidatie van huurders tot het gevolg heeft. Het verhaal van Max vormt de druppel, het is tijd voor actie".
De Woonbond herkent de misstanden in de huursector, zoals te hoge huren, het niet terugbetalen van waarborgsommen en woningzoekenden die worden opgelicht. De bond pleit daarom voor het instellen van een zogenoemde 'huurpolitie', die onderzoek doet en ook boetes en dwangsommen kan opleggen. "Het is hoog tijd om huisjesmelkers echt aan te pakken, en huurders in bescherming te nemen", stelt directeur Ronald Paping van de Woonbond.