Voorlopig geen oplossingen voor files bij Leidsche Rijntunnel

UTRECHT - De tunneldosering in de Leidsche Rijntunnel zal de komende jaren files en vertragingen blijven veroorzaken. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur ziet geen directe mogelijkheden om de negatieve effecten van de dosering aan te pakken.
In 2016 werd al vastgesteld dat de dosering bij de Leidsche Rijntunnel tot problemen leidt. Het verkeer op de A2 staat regelmatig vast, omdat file in de tunnel voorkomen moet worden. De tunnel moet bereikbaar blijven voor hulpdiensten en daarom wordt het verkeer met behulp van tunneldosering al eerder stilgezet. De file staat dan niet ín maar vóór de tunnel.
Het afgelopen jaar is bekeken of er oplossingen zijn. De minister schrijft nu in een brief aan de Tweede Kamer dat ze "filevorming als gevolg van tunneldosering onwenselijk vindt", maar dat ze op korte termijn geen geschikte oplossingen ziet.
Onderzocht is bijvoorbeeld of een flexibel doseringssysteem kan helpen, maar dat blijkt nauwelijks effect te sorteren. Ook het verplaatsen van de doseerlocatie of het omleiden van bestemmingsverkeer verhelpt de problemen niet.
Uit het onderzoek van het ministerie blijkt verder dat de verkeersdrukte rond de tunnel het afgelopen jaar alleen maar toegenomen is. De minister wil daarom vooral inzetten op een betere doorstroming van het omliggende wegennet. Ook moet worden bekeken of het verkleinen van de zogenoemde filevrije zone een optie is. Nu wordt de dosering toegepast als een file de tunnel op 2000 meter nadert. Als die marge verkleind kan worden zou dat een positief effect kunnen hebben, verwacht de minister.
Minister Van Nieuwenhuizen wil de dosering zelf vooralsnog in stand houden. "Het vermijden van een file in de tunnel, verhoogt de veiligheid van de weggebruiker", schrijft ze.