Coalitie Houten wil aanpassing plan Fort Honswijk

HOUTEN - De voltallige coalitie van Houten wil dat het college niet te hard van stapel loopt met de herinrichting van Fort Honswijk. Daarvoor dienen VVD, CDA, PvdA en D66 volgende week dinsdag tijdens de raadsvergadering een motie en een amendement in.
De afgelopen maanden groeide het verzet tegen plannen van VVD-wethouder Herman Geerdes om van het verdedigingswerk langs de Lek een toeristische trekpleister te maken. Dat verzet kwam vooral van omwonenden die vrezen dat de openstelling van het fort de rust in het gebied ernstig verstoort.

ONRUST

Op druk bezochte
in Schalkwijk werd duidelijk dat de plannen met Fort Honswijk veel onrust veroorzaken. Om de restauratie van het fort te bekostigen zijn volgens het college zo'n 100.000 bezoekers per jaar nodig. Dat aantal moet bereikt worden door onder meer festivals te organiseren. Bewoners zeggen daarnaast dat de Lekdijk niet berekend is op veel verkeer. Milieu Werkgroep Houten vreest dat de natuur de dupe is van de plannen.

AANPASSING

De coalitie wil nu dat het totale plan wordt aangepast. Eerst moet Houten het fort restaureren en pas daarna kan voorzichtig gekeken worden hoe het in de toekomst gebruikt kan worden. Daarbij moet heel goed geluisterd worden naar omwonenden en natuurorganisaties. De coalitie steunt wel het plan van de wethouder om een stichting op te richten die fondsen moet werven om de restauratie te kunnen bekostigen.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.