"Kabinet moet zoeken naar oplossing Noordelijke Randweg"

© Michiel1972, Wikipedia
UTRECHT - Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet een oplossing zoekt voor de Noordelijke Randweg Utrecht. Een motie daarover is vanmiddag kamerbreed aangenomen. De weg langs de wijk Overvecht vormt de verbinding tussen de A27 en de A2 en moet worden opgeknapt.
De kruisingen worden aangepast om de doorstroming te bevorderen, maar dat kost vele miljoenen. De gemeente en provincie hebben al geld vrijgemaakt; een meerderheid in de Kamer vindt dat het kabinet nu helpt om tot een akkoord te komen.
De motie werd ingediend door D66-Kamerlid Matthijs Sienot. Hij was tussen 2014 en 2017 gemeenteraadslid in Utrecht. Sienot kreeg daarbij steun van de drie andere coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie.
SNEL AAN DE SLAG
Hij wil dat Rijkswaterstaat samen met de gemeente en provincie Utrecht zo snel mogelijk aan de slag gaat: "D66 wil dat automobilisten door kunnen rijden, Utrechters schone lucht inademen en mensen in Overvecht prettig kunnen wonen. Door op de Noordelijke Randweg Utrecht bijvoorbeeld te zorgen voor ongelijkvloerse kruisingen kunnen auto's beter doorrijden en is er minder geluidsoverlast."
Ook het CDA is tevreden met het aannemen van de motie, vertelt mede-indiener Maurits von Martels. "De NRU zorgt voor betere verkeersdoorstroming, verkeersveiligheid en schonere lucht. Het is belangrijk dat de ontbrekende schakels in het wegennet worden opgepakt. Daarom roepen wij de minister op om snel met de gemeente en de provincie om de tafel te gaan!"
Een actiegroep in Overvecht bood begin deze maand nog een petitie aan in Den Haag, met het verzoek tot financiering.