Handhavers delen minder boetes uit, liever goed gesprek

PROVINCIE UTRECHT - Liever waarschuwen dan bekeuren. Dat is de opdracht voor de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) in veel gemeenten, zo blijkt uit een rondgang van RTV Utrecht langs alle gemeenten in de provincie.
We zetten op een rij hoeveel bekeuringen er in de afgelopen drie jaar zijn uitgeschreven. Op deze interactieve kaart kun je zien hoe de BOA's in jouw gemeente werken.
Opvallend is dat het aantal boetes veelal daalt en dat dit bewust beleid is. In Bunschoten werden in 2015 nog 528 boetes uitgedeeld door de handhavers. In 2016 daalde dat aantal naar 496 en de gemeente verwacht een verdere daling in 2017.
Utrecht meldt ons dat de cijfers van 2017 pas in 2018 bekend zijn, maar als we kijken naar 2015 en 2016 is het aantal bekeuringen met 10.000 gedaald, van zo'n 34.000 naar 24.000.

ZEIST

Ook in Zeist worden minder boetes uitgedeeld, maar daar zit duidelijk beleid achter, zegt de woordvoerder. "De daling komt voort uit een andere manier van werken, van repressie naar meer preventie. Met hetzelfde resultaat, te weten dat de overtreding wordt beëindigd. Door de andere manier van werken worden oplossingen voor problemen vaker bereikt met een goed gesprek dan het daadwerkelijk schrijven van een bon."
Bunnik zet ook meer in op waarschuwen dan op bonnen schrijven. In 2016 werden nog 76 bekeuringen uitgeschreven. Dit jaar staat de teller op 46. "Die daling hangt samen met een inzet op meer waarschuwingen en in gesprek gaan dan op het bekeuren." De gemeente houdt ook het aantal waarschuwingen bij. In 2016 waren dat er 70. Hoeveel waarschuwingen in 2017 zijn gegeven is nog onbekend.

BEVOEGDHEDEN

In Utrecht werken 96 BOA's. De handhavers lopen hier al lang mee. Wat begon als werkgelegenheidsproject is uitgegroeid tot een ambtenaar met meer bevoegdheden. Zo mogen ze processen-verbaal opmaken, kunnen ze handboeien dragen, een wapenstok en pepperspray.
In Amersfoort hebben de handhavers onlangs handboeien bij de uitrusting gekregen. Hiermee wil de gemeente de ambtenaren meer mogelijkheden geven om op te treden tegen mensen die overlast veroorzaken. Het gaat dan vooral om overlast op straat tijdens de horecanachten. In deze gemeente is het aantal uitgeschreven bekeuringen ook gedaald.

VERLENGSTUK VAN POLITIE

De Buitengewoon Opsporingsambtenaren worden vooral gezien als verlengstuk van de politie. Wel hebben ze per gemeente verschillende taken. Zo zijn ze in de stad Utrecht verantwoordelijk voor het ingrijpen bij veel voorkomende criminaliteit, wijkveiligheid, jeugdoverlast en evenementen. Ook zijn ze verantwoordelijk voor de controle van het betaald parkeren, verkeerd aangeboden afval en hondenoverlast.

BEDREIGINGEN

Wat ook opvalt is dat het aantal bedreigingen richting de handhavers niet overal wordt bijgehouden. In de gemeente Baarn wel. Daar zijn de handhavers al 25 keer bedreigd in de afgelopen drie jaar.
Vaak gaat dit om scheldpartijen. In 2016 is één aangifte gedaan van bedreiging met een vuurwapen. In de stad Utrecht gaat het om 97 bedreigingen en in Amersfoort zijn er twaalf meldingen, maar in Woudenberg staat de teller op nul. Of de cijfers goed te vergelijken zijn, is de vraag, omdat niet alle bedreigingen worden genoteerd.
In veel kleine gemeenten wordt het komend jaar het aantal BOA's uitgebreid. Op die manier wordt de politie meer ondersteund en wordt de overlast op straat beter in de hand gehouden.

Handhavers delen minder boetes uit