Vianen hakt knopen door over locatie nieuwe scholen

VIANEN - Rond de jaarwisseling wordt een begin gemaakt met de bouw van de nieuwe Parkschool in het park Monnikenhof in Vianen.
De eerste weken van het nieuwe jaar gaan op aan het bouwklaar maken van de locatie aan De Looch. Half februari gaat dan de eigenlijke bouw van start. Het is de bedoeling dat de nieuwe Parkschool begin 2019 open gaat.
Volgens de gemeente zal enige hinder voor omwonenden niet te voorkomen zijn, bijvoorbeeld in de vorm van geluid of stof. Ook is de omgeving moeilijker bereikbaar.

KASTEELTERREIN

Er is ook meer duidelijkheid over de komst van twee andere basisscholen in de gemeente Vianen. Er komt een nieuwe school in het nieuwbouwdorp Hoef en Haag en een in Hagestein.
Over de kwestie is lang gediscussieerd. Schoolbesturen wilden eigenlijk liever één grote school op het Kasteelterrein, dat tussen beide woonkernen in ligt. Er wordt nog onderzocht of dat in de toekomst misschien een geschikte locatie is.