Basisscholieren op natuurles bij reuzenpanda's Rhenen

RHENEN - Wat kunnen kinderen leren van panda's en wat kunnen ze daarmee in hun eigen leven? Dat is de centrale vraag van een onderzoek dat de Universiteit Wageningen gaat houden in samenwerking met Ouwehands Dierenpark.
Basisscholen in een straal van 60 kilometer rond de dierentuin kunnen meedoen aan een lesprogramma over de reuzenpanda's en andere bedreigde diersoorten. Ze krijgen eerst les in de klas en gaan daarna de panda's langdurig van dichtbij volgen.
Twee jaar later herhaalt zich dat proces en wordt bekeken hoe de kennis en houding van de kinderen zich heeft ontwikkeld.

JONGS AF AAN

''Al lang krijgen kinderen van jongs af aan mee dat natuur belangrijk is en dat we goed moeten omgaan met andere soorten'', zegt professor Arjen Wals van de universiteit Wageningen. ''Iedereen denkt dat dit soort educatieve programma's daar aan bijdragen, maar we krijgen nu een unieke kans om dat objectief en wetenschappelijk vast kunnen stellen.''
Het programma behelst volgens de hoogleraar veel meer dan alleen een bezoekje aan de dierentuin. De kinderen volgen een breed lesprogramma en het gedeelte in Ouwehands blijft niet beperkt tot alleen even panda's kijken. Ze mogen meehelpen het eten voor de reuzenpanda's te bereiden en zien wat er gedaan wordt om ze in een zo normaal mogelijke omgeving te laten leven.
HART, HOOFD EN HANDEN
Aan het eind van het traject worden 'hoofd, hart en handen' van de kinderen vergeleken met die van andere basisscholieren die niet zo'n programma volgen. Hun kennis wordt vergeleken, maar ook hun houding en gedrag: maken ze zich zorgen over de natuur en zien ze een relatie met hun alledaagse gedrag?
Professor Wals: ''Zien ze bijvoorbeeld welke gevolgen hun keuzes heel ver weg kunnen hebben? Zien ze dat in hun medicijnkastje allerlei middelen staan die hun origine hebben in het regenwoud?'' Ook wordt bekeken welke acties kinderen bedenken om hun omgeving te vergroenen. ''Willen ze op het schoolplein liever twee egels dan duizend tegels?''
In het voorjaar wordt een pilot gehouden en in het nieuwe schooljaar gaat het lesprogramma echt beginnen.

Professor Wals van de universiteit Wageningen