Beroep op minister wegens misstanden bij Veilig Thuis

UTRECHT - De grootouders van Tibbe Leek doen met een brief een dringend beroep op minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij willen dat Veilig Thuis het gezin van hun kleinzoon met rust laat.
De ouders van Tibbe worden ervan verdacht dat ze het jochie expres ziek maken. De beschuldiging komt van Veilig Thuis, het voormalig Advies- en Meldpunt Kindermishandeling.
Diverse deskundigen waaronder hoogleraren kindergeneeskunde beweren dat de beschuldigingen van Veilig Thuis nergens op zijn gebaseerd. Ook de behandelend artsen van Tibbe achten het onwaarschijnlijk dat zijn ouders hem bewust ziek maken.

BRIEF

Toch wil Veilig Thuis van geen wijken weten. Rob en Hannie Leek, de grootouders van Tibbe, hebben nu een brief rechtstreeks aan de minister gestuurd. Zij balen er van dat de Utrechtse wethouder Victor Everhardt (D66) zich niet sterk maakt voor het gezin en weigert om in te grijpen bij Veilig Thuis.
Hannie Leek is duidelijk: "Wie kan ingrijpen bij Veilig Thuis als een - naar ons inziens verantwoordelijke - wethouder dat niet doet, de bal vervolgens bij de inspectie legt, die hem dan weer keurig terugkaatst? En wie kan er op korte termijn voor zorgen, dat dit gezin, dat aantoonbaar vals beschuldigd is en genoeg zorgen aan het hoofd heeft, op korte termijn met rust wordt gelaten?"
Een medewerker van de minister heeft gezegd dat de minister in het nieuwe jaar naar de zaak gaat kijken.