Minder winkelruimte nodig: provincie remt bouw nieuwe winkelcentra

PROVINCIE UTRECHT - In de Utrechtse binnensteden, dorpsharten en andere centrumgebieden is in de toekomst minder winkelruimte nodig, ondanks dat de economie weer flink is aangetrokken. Daarom mogen er buiten de bestaande winkelgebieden in principe geen nieuwe winkels meer bijkomen. Dit staat in de plannen die de provincie heeft voor de Utrechtse winkelgebieden.
De winkelleegstand in de provincie bedraagt gemiddeld 9,6 procent, maar ligt in sommige gemeenten beduidend hoger. "De meeste centra in provincie Utrecht hebben enige mate van leegstand, waarbij het meestal gaat om aanvangs- en langdurige leegstand. Structurele leegstand komt niet in alle centra voor, in de centra van Maarssen en Veenendaal is de structurele leegstand groot", aldus de provincie.

MIDDELGROTE GEMEENTE

Vooral middelgrote gemeenten hebben te maken met leegstaande panden. Deze centra hebben op de eerste plaats concurrentie van lokale winkelcentra, waar de dagelijkse boodschappen worden gehaald. Grote stadcentra zijn concurrent op het gebied van recreatief winkelen. "Consumenten kiezen deze niet alleen vanwege het grote aanbod, maar ook vanwege de sfeer en beleving."
Het succes van de grote winkelcentra heeft dus een duidelijke keerzijde, zoals te merken is in en rond de stad Utrecht. "Na voltooiing van het nieuwe en uitgebreide Hoog Catharijne en stationsgebied is de verwachting dat de binnenstad van Utrecht haar bovenregionale positie verder zal versterken, wat ten koste zal gaan van het functioneren van omliggende middelgrote centra."
Ook de ontwikkeling van Leidsche Rijn Centrum tot een middelgroot of groot centrum heeft naar verwachting een negatief effect op de omringende centra. Dat is onder meer te merken in Vleuterweide, waar ondernemers zich zorgen maken over de aantrekkelijkheid van hun winkelcentrum.

INTERNET

De opkomst van internetaankopen zorgt er vooral voor dat er überhaupt minder winkels nodig zijn. "De bestedingen die consumenten bij webshops doen, komen niet meer terecht bij fysieke winkels."
De situatie is volgens de provincie niet overal even problematisch. "De verschuiving is niet bij alle winkels en winkelgebieden even groot. Winkels en winkelgebieden die zich niet kunnen onderscheiden van internet verliezen meer bestedingen aan internet dan unieke winkels en winkelgebieden. De effecten van internet zijn daar dus groter," schrijft de provincie.

ONGEWENSTE UITBREIDING

In het zogeheten retailbeleid houdt de provincie daarom onder meer vast aan de regels om ongewenste uitbreiding van het aantal winkels tegen te gaan. "Het provinciaal beleid is gericht op de bestaande winkelgebieden, daarbuiten zijn geen detailhandelsontwikkelingen toegestaan."
Wel pleit de provincie voor maatwerk. Zo kunnen er toch nieuwe winkels buiten bestaande centra komen "als gevolg van grootschalige stedelijke ontwikkelingen". Dat geldt ook voor detailhandel die zich uit veiligheidsoogpunt niet in bestaande centra kan vestigen en voor winkels die zo groot zijn dat ze niet in een bestaand winkelcentrum passen.

VERPLAATSINGSCOACH

Ook is de provincie met gemeenten in gesprek over een aanpak om de centra te verbeteren. "Een voorbeeld van zo'n vernieuwende aanpak is de pilot die de provincie samen met de gemeenten Zeist, Veenendaal en Soest heeft ingericht. Hierbij is er veel aandacht om winkeliers buiten de bestaande winkelgebieden te verleiden zich binnen die winkelgebieden te vestigen." De provincie zet daarbij onder meer een deskundige in, een zogeheten 'verplaatsingscoach'.
Volgens de provincie moeten gemeenten vooral veel samenwerken. "Kern van de afspraken is het tegengaan van verdere ontwikkeling van perifere detailhandel en het onderling afstemmen van nieuwe, grootschalige detailhandelsontwikkelingen."
Provinciale Staten nemen begin volgend jaar een besluit over de plannen.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.