Onderzoek Dierenbescherming: vuurwerkvrije zones in buurt van dieren

PROVINCIE UTRECHT - Bij verblijfplaatsen van dieren moeten vuurwerkvrije zones komen. Dat vindt de overgrote meerderheid van mensen die in opdracht van de Dierenbescherming zijn ondervraagd en aangaven wel te voelen voor gebieden waar geen vuurwerk mag worden afgestoken.
Op de vraag waar die zones dan moeten komen, kiest meer dan driekwart voor dierentuinen, kinderboerderijen, dierenasielen, maneges en veestallen. Ziekenhuizen, bejaardencentra en natuurgebieden worden ook veel genoemd, maar toch iets minder vaak.
Bijna de helft van de ondervraagden vinden de overlast door vuurwerk voor dieren (huisdieren, boerderijdieren en wilde dieren) niet acceptabel.
Volgens de Dierenbescherming is het een representatief onderzoek dat werd gedaan onder 1041 Nederlanders. Iets meer dan 13 procent zegt liefst geen vuurwerkvrije zones te zien, de rest (86,4 procent) ziet graag enkele tot zoveel mogelijk van die zones.

ZONES UTRECHT

Elf gemeenten in de provincie Utrecht hebben gebieden aangewezen waar met Oud en Nieuw
mag worden afgestoken. RTV Utrecht heeft het vuurwerkbeleid per gemeente verwerkt in een
.

Voorbereidingen vuurwerkverkoop in volle gang