Hoogwater in Lek en Nederrijn, maar geen reden tot paniek

PROVINCIE UTRECHT - Het water in de Lek en de Nederrijn heeft sinds 2011 niet meer zo hoog gestaan. Daarom neemt waterschap De Stichtse Rijnlanden veiligheidsmaatregelen. Er worden extra dijkinspecties gehouden, vertelt een woordvoerder. "Dan rijden we langs de dijk om te kijken of er bijzonderheden zijn. Een andere maatregel die we nemen, is het opzetten van de sluiskolk van de oude sluis in Vreeswijk."
Hoogwater is niet bijzonder in deze tijd van het jaar. "Dat heeft te maken met veel regen in Zuid-Duitsland en Zwitserland." Toch zijn er ook momenten geweest dat het water nóg veel hoger stond. In 1995 bijvoorbeeld was het peil 3,5 meter hoger dan nu.
Gelukkig hoeven we ons volgens het waterschap geen zorgen te maken. In het uiterste geval komen de uiterwaarden onder water te staan, maar daar zijn ze ook voor bedoeld.

AMSTEL EN VECHT

Ook in het noorden van de provincie stond het water de afgelopen dagen hoger dan normaal. Omdat het stormde op zee kon Waterschap Amstel, Gooi en Vecht het water moeilijker afvoeren bij IJmuiden. Maar de storm is inmiddels gaan liggen, dus is het waterpeil ook weer gezakt.

Alien Kroeze van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden over hoog water