Politie waarschuwt voor hoogwater: let op uw kinderen

WIJK BIJ DUURSTEDE - De politie in Wijk bij Duurstede waarschuwt voor de gevaren van de hoge waterstand. Vooral met kinderen is het oppassen, aldus de politie: "Grote waterplassen werken voor kinderen als een magneet. Heerlijk om in te spelen. Attendeer uw kids op de gevaren, aangezien de scheiding tussen de kade en de ondergelopen parkeerplaats nauwelijks meer te zien is."
De politie is niet de enige die waarschuwt goed op te letten met het water. Ook dijkgraaf Patrick Poelmann blijft erop wijzen dat hoog water altijd een zeker gevaar met zich meebrengt, ook al is alles op dit moment onder controle.
Volgens de dijkgraaf zullen de uiterwaarden nu maar op een beperkt aantal plekken vollopen. Maar de dijkgraaf merkt ook op: het is niet zeker dat het deze winter bij deze ene keer hoogwater blijft: "U hoort van de enorme sneeuwbuien in de Alpen. Dat moet ook weer een keer weg. En als dat samenloopt met regenperiodes dan kan het altijd spannend worden. Maar daar zijn we wel op geprepareerd."

POMP

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft de mobiele pomp in de uiterwaarden van de Lekdijk inmiddels uitgezet uit. De pomp ter hoogte van de Bosscherwaarden in Wijk bij Duurstede werd afgelopen donderdag geplaatst om het moment zo lang mogelijk uit te stellen dat er water tegen de dijk komt te staan.

ZINVOL

Vanwege het stijgende waterpeil kan de pomp de uiterwaarden bij de Bosscherwaarden nu niet meer droog houden. Daarom is hij niet langer zinvol en wordt hij weggehaald.
Er loopt op dit moment water over de zomerkade de uiterwaarden in (ter hoogte van de Bosscherwaarden). Die zijn daarvoor bedoeld. In het najaar zijn hier onderhoudswerkzaamheden geweest aan de dijk. Het talud is minder steil gemaakt en is er een nieuwe toplaag van klei aangebracht. Op dit stukje groeit nog geen gras, wat de dijk extra beschermt. Dit levert geen probleem op voor de veiligheid, omdat de dijk zelf sterk genoeg is.
De nieuw aangebrachte kleilaag kan wat uitzakken, als er water tegen de dijk aan komt te staan. Mocht dit gebeuren dan herstelt het waterschap de nieuwe kleilaag als het water weer gezakt is. Verder blijft het waterschap de dijk dagelijks inspecteren.

Dijkgraaf Patrick Poelmann: "Het kan altijd spannend worden"