Runderen en hazen zoeken het hogerop door waterpeil Nederrijn

PROVINCIE UTRECHT/RHENEN - Het immer stijgende waterpeil van de Nederrijn zorgt ervoor dat de uiterwaarden langzaam volstromen. Daardoor moeten veel dieren een ander heenkomen zoeken.
Boswachter Hugo Spitzen was betrokken bij het ontwikkelen van de Palmerswaard bij Rhenen. De uiterwaard is inmiddels half ondergelopen, maar hij maakt zich verre van zorgen. "Ik vind het fantastisch. We hebben dit project gemaakt om de rivier meer ruimte te geven. Juist voor die extreme omstandigheden, als het water omhoog komt, dan moet het meer plek hebben als berging. Bij de inrichting hebben we er rekening mee gehouden dat als het water omhoog komt dat de dieren, zowel die in het wild als de grazers, kunnen vluchten naar een hoogwatervrije plaats."
In alle uiterwaarden in het gebied lopen in totaal zo'n 250 runderen en 150 paarden, vertelt de boswachter. Ook bevers spoelen inmiddels uit hun burcht en vinden hun plekje op het hoger gelegen stuk. "Hartstikke leuk, die ruimte voor de rivier. Maar die natuur moet ook een plekje krijgen als het water daadwerkelijk in de uiterwaard stroomt. We zagen net al hazen lopen, die zijn allemaal hierheen gekomen. En ook ons vee gaat naar die hoge, watervrije delen toe. Daar voeren we dan ze bij."

HOOGTEPUNT

De rivierdijken zijn op de hoge waterstanden berekend, zodat Rijkswaterstaat en de waterschappen geen ernstige problemen verwachten. Er staat inmiddels wel veel kwelwater aan de binnenkant van de dijken. De schappen controleren de dijken op water dat onder het dijklichaam doorsijpelt.
Naar verwachting bereikt de waterstand morgenochtend het hoogste punt. Die zal dan een piek bereiken van ongeveer 14,70 meter boven NAP. Normaal voor deze tijd van het jaar is 12 meter boven NAP.
"Er komt zeker nog een metertje bij", vertelt Spitzen, terwijl het water de uiterwaard in blijft vloeien. "De verwachtingen lopen uiteen, het kan zijn dat het nog ietsje hoger komt. Dan kun je hier niet meer staan. Maar een beetje dynamiek in de uiterwaarden is altijd goed."

Verslaggever Robert-Jan Booij in de uiterwaarden bij Rhenen
Verslaggever Robert-Jan Booij bij de hoogwatervluchtplaats voor dieren
Het Utrechts Landschap sluit delen van de uiterwaarden af voor publiek