Alertheid vanwege hoge waterstand in provincie

PROVINCIE UTRECHT - Waterschap De Stichtse Rijnlanden verwacht morgen de hoogste waterstand in de rivieren de Lek en de Nederrijn. Het peil staat al dagenlang erg hoog en op sommige plekken is de rivier zelfs uit haar oevers getreden.
Door veel regenval in Duitsland staat het water in onze rivieren al dagen een stuk hoger dan normaal. Volgens het Watermanagementcentrum in Lelystad kan er per seconde zelfs 7 miljoen liter water tegelijk ons land binnenstromen.
De hoge waterstand trekt veel bekijks. Volgens Rijkswaterstaat is de situatie aan onze oevers nog prima. "Er is absoluut geen reden om je zorgen te maken, we kunnen als Rijkswaterstaat nog hogere waterstanden aan", aldus Christel Holleman. Stichting Utrechts Landschap is ook alert. De grootste delen van de uiterwaarden zijn volgens boswachter Hugo Spitzen al ondergelopen.

PAARDEN GERED

"We letten goed op de dieren", vertelt Spitzen. "We hadden gisteren nog een groep paarden die door het water naar een eilandje was gelopen en dan stijgt het water en wordt het een grote barrière om terug te gaan. Gistermiddag zijn ze toch door het hoge water teruggekomen, de veulens moesten zelfs zwemmen. We zijn heel blij want ze staan weer op een veilige plek."
Spitzen was betrokken bij het ontwikkelen van de Palmerswaard bij Rhenen. "We hebben dit project gemaakt om de rivier meer de ruimte te geven, juist voor deze omstandigheden. Je ziet nu heel mooi dat die nieuwe gebieden gaan functioneren, dus we zijn enthousiast om dat te zien. Hier hebben we het voor gedaan."