Gemeente Utrecht: nieuw beleid omzetten en splitsen woningen werkt goed

UTRECHT - Het aangescherpte beleid voor het omzetten en splitsen van woningen in Utrecht is effectief. Dat blijkt volgens de gemeente uit een evaluatie waarvoor onder meer studenten en verhuurders zijn ondervraagd.
Sinds 2016 is het nieuwe beleid van kracht waarbij gebruikt wordt gemaakt van een vergunning en een verordening met de spelregels. Uit reacties van en gesprekken met buurtbewoners bleek destijds dat er in de stad in toenemende mate overlast werd ervaren door het splitsen en omzetten van woningen. Het ging dan bijvoorbeeld over geluidsoverlast, parkeerdruk, fietsparkeren en verschillende leefstijlen in één straat die langs elkaar schuurden.
Het aanscherpte beleid moest hierin verandering brengen en de leefbaarheid verbeteren. Een ander doel was om wat te doen aan de druk op de huizenmarkt in Utrecht. Woningen met een WOZ-waarde onder 305.000 euro zijn schaars. Het beleid is er dan ook op gericht om dat segment zo veel mogelijk te beschermen, zonder omzetten en splitsen onmogelijk te maken. Dat is volgens de gemeente gelukt.

HUISVESTINGSWET

De nieuwe Huisvestingswet verplicht gemeenten een Huisvestingsverordening op te stellen met regels voor omzetten en splitsen. Ook is er sinds 2016 een omgevingsvergunning nodig voor het splitsen van een woning en voor het omzetten van een woning naar kamerverhuur aan meer dan twee personen.
Eigenaren van huizen met een WOZ-waarde onder de 305.000 euro hebben voor een omzetting een omzettingsvergunning nodig. Ook moeten ze een financiële compensatie te betalen. Hiermee wordt de schaarse goedkope woningvoorraad beter beschermd.
Een aangescherpte leefbaarheidstoets bepaalt of een vergunning kan worden verleend. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de invloed van de ingreep op geluidsoverlast en parkeerdruk.

PRIJSSTIJGING

De gemeente onderzoekt nog of het gezien de prijsstijgingen op de woningmarkt wenselijk is de bovengrens van de goedkope woningvoorraad te indexeren. De bovengrens ligt nu vast op 305.000 euro.
Op verzoek van de gemeenteraad wordt onderzocht of het gewenst is om de grens voor de vergunningplicht bij omzetten te verhogen naar verhuring aan meer dan drie in plaats van meer dan twee personen.

Heb je een tip of opmerking? Stuur ons je nieuws of foto via WhatsApp of mail.